Items where Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items: 78.

A

Alt, Aivars (2011) Ehituse alustavad tegevused. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Ehituse järelvalve. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Ehitustööde teostamise projekt. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Ettevalmistustööd 2. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Ettevalmistustööd Loeng 2. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Generaalplaan elektrienergia vajadus. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Generaalplaan montaaž ratastelt. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Generaalplaan üldosa mida millega arvestab generaalplaan. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Generaalplaan üldosa mida näidatakse genplaanil. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid, tsüklogramm Loeng 4. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid. Joongraafik Loeng 4. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid. Võrkgraafik Loeng 4. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Kalendergraafiku koostamine. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Kalendergraafiku koostamise peamised reeglid. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Kalendergraafiku tegevused Sõltuvused Loeng 3. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Kalenderplaani tegevuse kestvused Loeng 3. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Loeng 7 ehitustööde päevik, kaetud tööde akt, tööde üleandm. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) MS Project - graafiku printimine. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) MS Project - tööjõu lisamine. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) MS Project tööde - graafiku kujundamine, tööde vahelised seo. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) MS Project tööde - sisestamine. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Sissejuhatus 1. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Sissejuhatus 2. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Teostusdokumentatsioon. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Vooltootmine kirjeldamine ja kujutamine. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Vooltootmine komponendid ja liigitus. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Vooltootmine üldosa. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) alustav nõupidamine. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Ehituse organiseerimine + projekt - õppematerjal. [document]

E

Eensaar, Agu (2011) Atmosfääri vertikaalne tasakaal. [lesson (learning module)]

Eensaar, Agu (2011) Tuul tsüklonis ja antitsüklonis. [lesson (learning module)]

Erm, Lauri (2011) Tallinna sadama 12. kai tuubuse projekteerimine. [thesis] [en] Designing the Gangway of the 12th Berth of the Port of Tallinn.

K

Kaldoja, Anneli (2011) Konflikt kui väljakutse. [lesson (learning module)]

Kangur, Annika (2011) English for Civil Engineers (teaching material). [document]

Kibuvits, Herko (2011) OÜ Mikrovai poolt kasutatavate mikrovaiade ja pinnaseankrute iseloomustused ning süvistamise tehnoloogia. [thesis] [en] Descriptions of micropiles and ground anchors used by OÜ Mikrovai and sinking technology.

Kiisa, Martti (2011) Normatiivdokumentide kasutamine ehituses. [lesson (learning module)]

Künnapas, Siiri (2011) Teist järku jooned. [lesson (learning module)]

L

Lellep, Karin (2011) Tehnilise mehaanika põhialused. [lesson (learning module)]

M

Mištšenko, Andrei (2011) Google docsi veebiteenuse kasutamine e-äris. [lesson (learning module)]

Muiste, Uno (2011) Elektrimaterjalid. [textbook]

N

Nukke, Mall (2011) Grafiitpliiatsitehnika natüürmordi joonistamisel. [lesson (learning module)]

O

Ovtšarenko, Olga (2011) Insenerigraafika. Hoone plaani joonestamine. [lesson (learning module)]

P

Prints, Helina (2011) Dokumendiringlus. Dokumentide registreerimine. [lesson (learning module)]

R

Rodriquez, John; Petjärv, Britt; Kuzmina, Olga (2011) Sõnavara naiste rõivaste kirjeldamiseks vene, saksa ja inglise keeles: sõnakardid ja harjutused. [interactive exercise]

Rodriquez, John (2011) Colored bottle parisons. [image]

Rohusaar, Jaan (2011) Tehniline mehaanika I, Teoreetiline mehaanika: staatika. [textbook]

Roots, Ruubo (2011) Keevisliited ja keevitusasendid. [lesson (learning module)]

Ruus, Rein (2011) Mõõtmistulemus ja selle täpsushinnang. [lesson (learning module)]

Rähni, Andrus (2011) Elektroodkeevitus. [image]

Rähni, Andrus (2011) Gaaskeevitus. [image]

Rähni, Andrus (2011) Keevisõmbluse andmete tähistamine. [illustration]

Rähni, Andrus (2011) Keevisõmbluse andmete tähistamise näide EN 22553:2000 järgi. [illustration]

Rähni, Andrus (2011) Keevisõmbluste tähistamise tingmärgid ja selgitused joonistel tähistamisel (tabel). [illustration]

Rähni, Andrus (2011) Keevitusasendite tähistamine (tabel). [illustration]

Rähni, Andrus (2011) MIG-MAG keevitus. [image]

Rähni, Andrus (2011) Nurkliide. [illustration]

Rähni, Andrus (2011) Põkkliide "I" piluga. [illustration]

Rähni, Andrus (2011) Põkkliide "V" piiluga nõgusa õmbluspealsega. [illustration]

Rähni, Andrus (2011) Põkkliide "V" piiluga sileda õmbluspealsega. [illustration]

Rähni, Andrus (2011) Põkkliide "V" piluga kumera õmbluspealsega. [illustration]

Rähni, Andrus (2011) TIG keevitus. [image]

Rähni, Andrus; Toome, Mari-Leen (2011) Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde vormistamine (2011 - enam ei kehti). [lesson (learning module)]

S

Safiulina, Elena (2011) Määramata integraal: integreerimise põhimeetodid. [lesson (learning module)]

Safiulina, Elena (2011) Määramata integraal: irratsionaalsete funktsioonide integreerimine. [lesson (learning module)]

Safiulina, Elena (2011) Määramata integraal: ratsionaalsete murdude integreerimine. [lesson (learning module)]

Safiulina, Elena (2011) Määramata integraal: trigonomeetriliste funktsioonide integreerimine. [lesson (learning module)]

Särak, Jaak-Evald; Sokolov, Peeter (2011) Arvutigraafika alused Solid Edge'ga II (keevituskeskkond, arvutuste tegemine, koostude visualiseerimine, elektriskeemide joonestamine): õppematerjal. [textbook]

T

Tamm, Andrus (2011) Plastikust õuepingi konstrueerimine. [thesis] [en] Technical Design of Outdoor Furniture.

Tammaru, Enn (2011) Aja planeerimine. [lecture video]

Tammaru, Enn (2011) Ehituse projektijuhtimine. [lecture video]

Tammaru, Enn (2011) Infosüsteem ja seda toetav rutiin. [lecture video]

Tammaru, Enn (2011) Kvaliteedi tagamise süsteem projektijuhtimises. [lecture video]

Tammaru, Enn (2011) Projekti meeskond ja infosüsteem. [lecture video]

Tammaru, Enn (2011) Raha juhtimine projektijuhtimises. [lecture video]

Truu, Sirje; Sands, Sarah (2011) Means and modes of transport in France - audio exercises. [interactive exercise]

Tuulik, Diana (2011) Sissejuhatus tekstiilmaterjaliõpetusse. [lesson (learning module)]

V

Veski, Valdur (2011) Arvjuhtimise kompetentsuskeskus virtuaaltarkvara kasutamisega: arvjuhtimise sõnastik. [textbook]

This list was generated on Wed Apr 17 21:40:35 2024 EEST.