Items where Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Õ | Š
Number of items: 382.

A

Aardam, Gennadi (2016) Jõesuu eluhoone konstruktiivne projekt. [thesis] [en] Jõesuu Detached House Construction Project.

Aaslaid, Kauri (2016) Koostööpartnerite valik lähtuvalt ettevõtte tegevuskontseptsioonist ja rohelise logistika põhimõtetest ettevõtte Greencarrier Freight Services Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Cooperation Partners Selection on the Basis of Company Activity Conception and Principles of Green Logistics as Greencarrier Freight Services Estonia OÜ Example.

Aasma, Andres (2016) Agressiivse käitumise põhjused liikluses. [thesis] [en] Causes of Aggressive Behavior in Traffic.

Aavik, Rainer (2016) Suvised mured ja talvised rõõmud Pärnu liikluses. [other video]

Airapetjan, Jana (2016) Tootmisliini protsessi optimeerimine standardiseerimise kaudu Hilding Anders Baltic AS ettevõtte näitel. [thesis] [en] Production Line Process Optimization Through Standardization On The Example Of Hilding Anders Baltic PLC Company..

Ait, Marilin (2016) Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimisjärgne olukord seireandmete (2009-2015) põhjal. [thesis] [en] Sillamäe Radioactive Tailings Pond Situation Based on Monitoring Data (2009-2015) After the Remediation Project.

Aksalu, Karolin (2016) Naiste töörõivad. [thesis] [en] Women's workwear.

Alamaa, Siim-Erik (2016) Eesti põlevkiviõli tootmise optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of Estonian Shale Oil Production.

Alas, Maria (2016) Laserlõikusmasina juurutamine tootmisettevõttes Otto Bock Estonia AS. [thesis] [en] Laser Cutting Machine Implementation in Production Company Otto Bock Estonia AS.

Aleksejev, Vladislav (2016) Tallinna linna busssipargi arengusuundade analüüs. [thesis] [en] Tallinn city bus fleet development trends analysis.

Alt, Aivars (2016) Rütm ehituses Loeng 3. [lecture video]

Alt, Aivars (2016) Vooltootmine rütmid. [lecture video]

Alting, Gerda-Käddi (2016) Raskmetallide ühendite sisaldus Eesti mereadrus. [thesis] [en] Heavy Metals Concentration in Estonian Seaweeds.

Anger, Marko (2016) Keevitus positsioneerimislaua projekteerimine. [thesis] [en] Design of the welding positioner.

Annika, Koitmäe (2016) Al ja tema sulamid. [instructional video]

Annika, Koitmäe (2016) Cu ja tema sulamid. [instructional video]

Annika, Koitmäe (2016) Elastsus. [instructional video]

Annika, Koitmäe (2016) Materjalide kõvadus. [instructional video]

Annika, Koitmäe (2016) Materjalide liigitus. [lecture video]

Annika, Koitmäe (2016) Materjalide mehaanilised omadused: sitkus. [instructional video]

Annika, Koitmäe (2016) Materjalide struktuur. [instructional video]

Annika, Koitmäe (2016) Materjalide tugevus ja plastsus. [instructional video]

Annika, Koitmäe (2016) Metallurgia. Malmi ja terase tootmine. [instructional video]

Annika, Koitmäe (2016) Rauasüsinikusulamid: terased. [instructional video]

Antov, Dago (2016) Kuidas moota ja kuidas parandada liiklemise ohutust. [other video]

Ardel, Andri (2016) Laagri Tennisekeskuse spordihalli puitkonstruktsioonide tugevusarvutused. [thesis] [en] Structural Calculations of Wooden Structures of Laagri Tennisekeskus Sports Hall.

Arula, Koit (2016) AS Eesti Teed Virumaa piirkonna pindamistööde tehnoloogiline kaart. [thesis] [en] PLC Eesti Teed, Virumaa department's surface coating technological chart.

Auksmaa, Oliver (2016) Teede seisukord Jõgeva vallas, nendel esinevad probleemid ning võimalused olemasoleva olukorra parandamiseks. [thesis] [en] The Situation of Roads in Jõgeva Parish, the Occurring Problems, and Solutions Available to Improve the Situation.

B

Bachmann, Jürgen (2016) Büroohoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of Construction Works of an Office Building.

Bachmann, Silver (2016) Tallinna Tehnikakõrgkooli b ja c korpuse sisekliima ja energiatõhususe analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Indoor Climate and Energy Efficiency of Sections B and C of the Tallinn University of Applied Sciences..

Batšinski, Pjotr (2016) Kauba vastuvõtu protsessi parendamine uue tööjuhendi koostamisega PKC Eesti AS näitel. [thesis] [en] Improvement of goods receiving process & new work guidance compilation based on PKC EESTI LC.

Berg, Reimo (2016) Liikumisharjumuste seosed transpordialaste keskkonnamõjudega TTK töötajate ja üliõpilaste liikumistarbe näitel. [thesis] [en] Relations between people´s movement habits and environmental impact in the field of transport at the example of a movement need survey of TTK University of Applied Sciences employees and students.

Bokanov, Aleksandr (2016) Meeliku 21-2 hoone ehitustööde organiseerimise projekt. [thesis] [en] The Project of Organising Construction Works of The Building at Meeliku 21/2.

Bostan, Maksim (2016) Lehtmetallitöötluse ärimudel iduettevõtte loomiseks. [thesis] [en] Sheet metalworking business model for start-up company.

Bugajenko, Danil (2016) Integreeritud projektijuhtimine – varjatud potentsiaal. [thesis] [en] Integrated Project Delivery – Hidden Potential.

Bõstrjantsev, Roman (2016) Eesti sadamate maksimaalsed võimekused liitlasüksuste vastuvõtmisel. [thesis] [en] Maximum Capabilities of Estonian Ports to Support the Adoption of Allied Forces..

D

Dolenko, Priit (2016) Tallinna vangla juurdepääsutee töökorralduse projekt. [thesis] [en] Project of Job Management for Access Road to Tallinn Prison.

Dubkov, Ivan (2016) Paldiski linna vee- ja kanalisatsioonitrasside märkimine ja teostusmõõdistus. [thesis] [en] The Water and Sewage Route Marking and Implemention Surveying in Paldiski City.

E

Einasto, Rein (2016) Ehituspaas murduses ja karjäärides. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Lasnamäe ehituspaas ehitistes. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Nabala paemaardla probleemid. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi kultuuris. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi mõistest. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi põhitunnused. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi põhitüübid. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekursuse korraldusest. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Risti läbi Eesti paelasundi. [lecture video]

Elken, Andres (2016) Elastse kõrgepingejuhi rakise väljatöötamine robotkeevitusele. [thesis] [en] Flexible Connection Jig for Robotwelding.

Erissaar, Andres (2016) Diagnostikaruumi ventilatsiooni ja jahutussüsteemi konstrueerimine. [thesis] [en] Ventilation and coolying system engineering for diagnostics room.

F

Filanovitš, Piret (2016) Kahe viimistlusliini ühendamine OÜ Baltika Tailor näitel. [thesis] [en] Integrating Two Garment Finishing Lines Based on Baltika Tailor Ltd.

Filatov, Taavi (2016) ZAZ 1102 Tauria tagavedrustuse kinemaatika muutmine. [thesis] [en] Changing the Rear Suspension Kinematics of Zaz Tauria 1102.

Fortuna-Juks, Ragnar (2016) Killustikust katendikihtide analüüs ja olemus eestis. [thesis] [en] The analysis of unbound layers and substance of the Estonian roads.

G

Gavzijev, German (2016) Elastsete rööpakinnituste analüüs Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondil. [thesis] [en] Elastic Rail Fastening Analys for Tallinn-Keila-Paldiski and Keila-Riisipere Railway Repair.

Gerda, Vares (2016) Seosed kandmistestide ja laboratoorsete pillingutestide tulemuste vahel. [thesis] [en] Correlations Between the Results of Laboratory Pilling Tests and Wear Tests”.

Gerli, Eisberg (2016) Üksikelamu projekteerimine ja eelarvestamine energiaklassi A või C valikuks. [thesis] [en] Design and Budgeting of Detached House for Selection of Energy Efficiency Rating A or C.

Gerndorf, Maris (2016) Jaotusvedudel esinevate kõrvalekallete registreerimise mudeli väljatöötamine ettevõtte OSC Transport OÜ näitel. [thesis] [en] The Development of a Model for Enrolling Deflections in Distribution of Goods Based on OSC Transport OÜ.

Golev, Olev (2016) Uuenduslik kitarri keelepingutusmehhanism. [thesis] [en] Innovative guitar machine head.

Grauberg, Janar (2016) Kortermaja ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Construction Management of an Apartment Block.

Gregor, Mallort (2016) Keskmootoriga Tauria ralliauto jõuallika kinnituste ja käiguajami projekteerimine olemasolevale raamile. [thesis] [en] Engineering Design of the Mid-Engine Tavria Race Car’s Power Unit Fasteners and Gear Drive for the Existing Frame.

Grigorjev, Mihhail (2016) Veisefarmi rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of a Beefbarn.

Gudrinja-Berezina, Inga (2016) Liiklusgraafiku täitmine Tallinn - Paldiski liinil. [thesis] [en] Analysis of compliance with a schedule of train traffic on Tallinn – Paldiski railway line.

H

Haan, Marileen; Heinberk, Evely (2016) Munitsipaalpolitsei välivorm. [thesis] [en] The Outdoor Uniform for Municipal Police Department.

Haas, Johann (2016) Understanding how to bridge obstacles-Formwork solutions for your bridge project. [other video]

Hallimäe, Merje (2016) Tütarlaste kevad-sügis mantlite väljatöötamine. [thesis] [en] Development of sprint/autumn overcoats for girls.

Hang, Henri (2016) Ketaskoorel "Nabra" parendamine. [thesis] [en] Betterment Of Chain-Disc Harrow "Nabra".

Hankov, Monica (2016) Viljandi lasteaia "Mesimumm" sisekliima ja energiatarbe analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Indoor Climate and Energy Consumption of Kindergarten "Mesimumm".

Harri, Liis (2016) Plahvatuskindla elektrimootori korpuse valmistamistehnoloogia. [thesis] [en] Case Manufacturing Technology for Explosion-Proof Electric Motors.

Haugas, Mart (2016) AS Eesti Liinirongid rongijuhtide valvsusele reageerimine. [thesis] [en] Train drivers response to vigilance control in AS Eesti Liinirongid.

Heino, Germo (2016) Serverikeskuse elektrivarustuse kavandamine. [thesis] [en] Data center power supply design.

Hinberg, Margus (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (HM). [thesis] [en] Organisation of the Construction Work of an Apartment Building.

Hirson, Jaanus (2016) Rakise projekteerimine surveanuma robotkeevituseks. [thesis] [en] Development of Robot Welding Jig for Pressure Vessel.

Hokkonen, Anna (2016) AS Schenkeri kaubaterminali efektiivsuse tõstmine automaatse kaubaaluse skänneri abil. [thesis] [en] Increasing the Efficiency of AS Schenker’s Cargo Terminal by Automatic Pallet Scanner.

Hunt, Priit (2016) Reklaami- ja muude esitlusmaterjalide kategooria juhtimisjuhiste loomine kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa Regiooni näitel. [thesis] [en] Designing a Set of Category Management Guidelines for Advertising and Other Presentation Materials Based on Example of JELD-WEN Holding Inc. North Europe..

I

Idnurm, Juhan (2016) Ihaste sild. Ideest teostuseni. [other video]

Idol, Mariliis (2016) Tallinna Tehnikakõrgkooli tüüpruumide valgustuslahenduste energiakulu hinnang ja energiasäästu võimalused. [thesis] [en] Energy-Saving Possibilities of Lighting Installation in Typical Rooms of TTK University of Applied Sciences.

Irašin, Kaisa (2016) Kliendilojaalsusprogrammi loomine kaubandusettevõtte Pesuparadiis OÜ näitel. [thesis] [en] Development of customer loyalty program based on the company Pesuparadiis OÜ.

Ivanova, Marina (2016) Suuremõõtmeliste metallkonstruktisoonide väljaveo korraldamine Tallinnast Lübeckisse ettevõtte E-Profiil näitel. [thesis] [en] Large metal constructions transportation plan from Tallinn to Lübeck based on E-Profiil organisation.

J

Jagomägi, Andres (2016) Insener ja Kaizen. [textbook]

Jakobi, Erik (2016) Tehases toodetud ruumelementidest puithoonete eelarve ja tegelike kulude analüüs. [thesis] [en] An Analysis of the Budget for Wooden Houses Made of Prefabricated Modules Manufactured in a Factory and the Actual Costs.

Janno, Jelizaveta (2016) Zoom'i tutvustus. [instructional video]

Janno, Jelizaveta (2016) Hinnakujundus sõitjateveol. [instructional video]

Janno, Jelizaveta (2016) Hinnalisa. [instructional video]

Janno, Jelizaveta (2016) Transpordi negatiivne välismõju. [instructional video]

Jaska, Silja (2016) Mustassaare maa-ainese karjääri korrastamisprojekt. [thesis] [en] Recultivation project of Mustassaare common minerals quarry.

Jendek, Heigo (2016) Keskmootoriga ralliauto Tauria väljalaskesüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] Exhaust system design for mid-engine race car Tauria.

Jermann, Tanel (2016) Tuuleelektrijaama keskpingevõrgu optimeerimine. [thesis] [en] The Optimisation of Medium Voltage Network of Wind Power Plant.

Jõeveer, Urmas (2016) Pindamistöödele kehtestatud nõuded ja nende toimimine praktilises töös. [thesis] [en] Surface dressing requirements and their functioning in practice..

Jürisoo, Heldi (2016) Peeter Suure Merekindlus. Taaskasutades pärandkultuuri. [thesis] [en] Peter the Great's Naval Fortress: Adaptive Reuse of Cultural Heritage.

K

Kadak, Kerdo (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (KK). [thesis] [en] Organisation of the Construction Works of the Apartment Buildings.

Kadastik, Mario (2016) Revolutsioon transpordis, liikumine elektromobiilsuse poole Tesla näitel. PhD Mario Kadastik. [lecture video]

Kaha, Ülle (2016) Hruštšovka renoveerimise võimalused SmartEnCity projekti raames. [thesis] [en] Renovation Options for Khrushchev Era Buildings as Part of the SmartEnCity Project..

Kajalainen, Jaago (2016) FWD kasutamine kruusa- ja metsateede seisukorra hindamiseks ning remondiprojektide koostamiseks. [thesis] [en] Using FWD for Evaluating the Conditions of Gravel and Forest Roads and Compiling Repair Projects..

Kala, Külli; Pelovas, Elo (2016) Töörõivad ehitajatele sisetöödeks. [thesis] [en] Indoor workwear for construction workers.

Kalep, Rein (2016) Keelatud lõiked. [lecture video]

Kalep, Rein (2016) Kujutamisvõtted-lõiked. [instructional video]

Kalep, Rein (2016) Tulemuste arvestamine. [instructional video]

Kalja, Kristjan (2016) Parkimiskohale kehtestatud parkimisstandardite vastavus tegeliku olukorraga parklates. [thesis] [en] Established Parking Standards Conformity with Real Situations In Car Park.

Kallas, Madis (2016) Liikluskorralduslikud väljakutsed suvises Kuresaares. [other video]

Kallas, Marilis (2016) Raudteeülekäikude liiklusohutuse analüüsimine tuginedes aastate 2010-2015 andmetele. [thesis] [en] Pedestians Safety on Level Crossings Based on 2010-2015 Data.

Kalle, Mart (2016) Äri- ja büroohoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization Works of Business and Office Building.

Kanarbik, Lauri (2016) Teedefektide analüüs Teeregistri põhjal. [thesis] [en] The analysis of road defects based on the Estonian road register.

Kangur, Alar (2016) Palgihaaratsi modifitseerimine. [thesis] [en] Modification of The Timber Crab.

Karhu, Sten (2016) Autohoolduses kasutatavate kemikaalide oht keskkonnale ja töötajatele. [thesis] [en] Dangers Facing the Environment and Employees from Using Chemicals in Car Maintenance.

Karja, Kea (2016) GRP-alajaamade võrdlus senilevinud lahendustega ning turundusplaani koostamine. [thesis] [en] Comparison of GRP Substations Versus Current Solutions and Marketing Introduction Plan for GRP Substations.

Karulina, Olga (2016) Kliendi rahulolu analüüs Mustakivi Auto AS müügijärgse teeninduse näitel. [thesis] [en] Customer satisfaction analysis of Mustakivi Auto AS based on aftersales service.

Kaspar, Veskus (2016) AS Läätsa kalatööstuse päikeseelektrijaama planeerimine. [thesis] [en] The Solar Power Plant Planning of Läätsa Fishing Industry Ltd.

Kaunissaar, Maria (2016) Jäätmete liigiti kogumissüsteem Tallinna Tehnikakõrgkoolis. [thesis] [en] Waste sorting system in TTK University of Applied Sciences.

Kaur, Ingrid (2016) Lutheri kvartali mahuline planeering. [thesis] [en] The Luther Quarter.

Kenk, Argo (2016) Taaraautomaadi pakendipressi arendus. [thesis] [en] The Development of Reverse Vending Machine`s Compactor.

Kerdo, Luige (2016) Üksikelamu kandekonstruktsioonide tugevusarvutused põhiprojekti staadiumis. [thesis] [en] Strength Calculations of a Detached House’s Load Bearing Structures in the Principal Design Stage.

Kiilas, Anti (2016) Audi A4 heliisolatsiooni probleem ja lahendamine. [thesis] [en] Audi A4 sound dampening problems and solutions.

Kiin, Elis (2016) Lennutranspordi kui ühistranspordi-võimaluse hetkeolukorra kaardistamine ja tarbija rahulolu hindamine Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliini näitel. [thesis] [en] Mapping the Current Situation of Air Transport as Public Transport and Evaluation of Customer satisfaction, Using Tallinn- Kärdla- Tallinn Airline as an Example.

Kiis, Helen (2016) Äriplaani koostamine KIISH OÜ näitel. [thesis] [en] Business Plan According to KIISH OÜ as an Example.

Kiis, Karena (2016) Põhust ja roost ehitamine Kolga ridaelamu näitel. [thesis] [en] Building with Straw and Reed by the Example of Terraced House in Kolga.

Kirisberg, Kalev (2016) Automaatkliima õppestendi projekteerimine ja konstrueerimine. [thesis] [en] Engineering Design and Construction of the Automatic Climate Control Training Stand.

Kirsch, Triinu (2016) Startup-ettevõtte Swärk sisenemine Berliini turule. [thesis] [en] The Entry of the Startup Swärk to Berlin Market.

Kirsimae, Alo (2016) Nullvisioon kui lahenemisviis. [other video]

Kislar, Raimond (2016) Põlevkivituha taaskasutamisest. [thesis] [en] Recycling of Oil Shale Ash.

Kivest, Tanel (2016) Tootmisettevõtte AS Talot 10/0,4 kv elektrivõrgu kaitsmine liigpingete eest. [thesis] [en] Enterprise AS Talot 10/0,4 kV Electrical Network Protection from Overvoltages.

Kiveste, Ragnar (2016) Korvtõstukiraami tehnoloogia. [thesis] [en] Chair Lift Frame Technology.

Kliimann, Sandra (2016) Keevituse kvaliteedisüsteemi väljatöötamine ettevõttele Aim Production OÜ. [thesis] [en] Welding Quality System Development of the Company AIM Production OÜ.

Koch, Rein (2016) Jõu lahutamine komponentideks. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Jõu lahutamine temaga paralleelseteks komponentideks. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Jõud, sidemed ja nende süsteemid. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Kahe antiparalleelse jõu liitmine. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Kahe antiparalleelse jõu liitmine. Ülesanne. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Kolme jõu tasakaal. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude tasakaaluvõrrand. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude tasakaaluvõrrand 2. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesanne VIII. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesanne X. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesannete lahendamine I. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesannete lahendamine II. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesannete lahendamine II k. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesannete lahendamine III. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesannete lahendamine IV. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesannete lahendamine V. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Koonduvate jõudude ülesannete lahendamine VI. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Paralleeljõud. Paralleeljõudude liitmine ja lahutamine. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Sissejuhatus. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Tasapinnaline koonduv jõudude süsteem. Ühte punkti rakendatud jõudude liitmise geomeetriline meetod. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Tasapinnaline koonduv jõudude süsteem. Ühte punkti rakendatud jõudude liitmise geomeetriline meetod.2. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Tasapinnaliste koonduvate jõudude liitmise ülesanne. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Vektori mõiste ja tehted vektoritega. [lecture video]

Koch, Rein (2016) Vektori projektsioon teljele (teoreemid). [lecture video]

Koch, Rein (2016) Vektorite liitmine. Ülesanne. [lecture video]

Koit, Andreas (2016) Tauria ralliauto esivedrustuse ja roolisüsteemi projekteerimine ning konstrueerimine. [thesis] [en] Designing and engineering the front suspension and steering system of the Tauria rallycar.

Koitmäe, Annika (2016) Al-sulamid. [instructional video]

Koitmäe, Annika (2016) Malmid. [instructional video]

Koitmäe, Annika (2016) Ni, Ti ja nende sulamid. [instructional video]

Koitmäe, Annika (2016) Rauasüsinikusulamid. Fe-Fe3C faasidiagramm. [instructional video]

Koitmäe, Annika (2016) Terase karastamine ja noolutamine. [instructional video]

Koitmäe, Annika (2016) Terase lõõmutamine ja normaliseerimine. [instructional video]

Kokemägi, Kenno (2016) Sidekaablid kui taaskasutamata ressurss. [thesis] [en] Telecommunications Cables as Unrecycled Resource.

Kokk, Kunnar (2016) Pasi XA-seeria soomustransportööri mootoristendi arendamine. [thesis] [en] Armoured Personnel Carrier Pasi XA-Series Engine Test Stand Development.

Kompus, Henri (2016) Liit- ja virtuaalreaalsuse rakendatavus ehitusvaldkonna näitel. [thesis] [en] The Applicability of Augmented and Virtual Reality: A Case Study of the Construction Industry.

Kont, Hendrik (2016) Kohaliku tee nr 3630053 Sae- Kaasiku km 0.2 asuva Sae silla ümberehitus monteeritavaks terastorusillaks. [thesis] [en] Reconstruction of Sae Bridge into a Pipe Arch Bridge on the Road 3630053 Sae- Kaasiku km 0.2.

Koppel, Taavi (2016) Masinnägemise implementeerimine AS-is Norma. [thesis] [en] Implementation of machine vision in AS Norma.

Korjus, Taavi (2016) Kaitsekatte tootmistehnoloogia optimeerimine robotkeevitusele üleviimise teel. [thesis] [en] Optimizing the manufacturing technology of the product „Protecting lid“ by transferring to robot welding.

Kreintaal, K (2016) Elektrimootori jahutuskorpuse valmistustehnoloogia vormelautole FEST16. [thesis] [en] Electric Motor Cooling System Manufacturing Technology for FEST16.

Kriisa, Marju (2016) Tilgu sadama hüdrotehnilise osa ehitusorganiseerimine. [thesis] [en] Construction Organization of the Hydrotechnical Part of Tilgu Port.

Krull, Martin (2016) Koka töörõivaste arendus. [thesis] [en] The Development of Workwear for Cooks.

Kruus, Horre (2016) Leedvalgustite käivitusvoolude uurimine Haapsalu tänavavalgustuse näitel. [thesis] [en] Starting current research of LED luminaires based on the example of Haapsalu street lighting.

Kullasepp, Karli (2016) Survevaluvormi PR2732 valmistamistehnoloogia. [thesis] [en] Manufacturing technology for injection mould 2732.

Kuningas, Andres (2016) Lihttala: ühtlaselt jaotatud koormus (osal talast). [instructional video]

Kuningas, Andres (2016) Liigendtala: näide 1 - ühtlaselt jaotatud koormus. [instructional video]

Kuningas, Andres (2016) Liigendtala: näide 2 - koondatud jõud. [instructional video]

Kuningas, Andres (2016) Raam: Näide 1 - 3 liigendiga raam. [instructional video]

Kuningas, Andres (2016) Raam: näide 2 - liikuva liigendtoega raam. [instructional video]

Kuningas, Karl (2016) "Uue plastpakendite kogumissüsteemi väljatöötamine Eesti Pandipakend OÜ näitel". [thesis] [en] "The development of new collection system for plastic packaging based on Eesti Pandipakend OÜ".

Kuusküll, Kerda (2016) Veoprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused mobiilse rakenduse abil DB Schenkeri näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Efficiency of Transportation Process by using Mobile App based on DB Schenker.

Käärma, Kristjan (2016) Halgude saagimis- ja lõhkumismasina projekteerimine. [thesis] [en] Designing of log sawing and splitting machine.

Kõva, Meriliis (2016) T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic maintenance of the T1 shopping and entertainment centre.

Küla, Marlene (2016) Rõivabränd Kairi Vilderson ‒ kontseptsioon ja tarbijaväärtus Eesti brändide seas. [thesis] [en] Clothing brand Kairi Vilderson ‒ the concept and consumer value among Estonian brands.

L

Laager, Rain (2016) Universaalhaaratsi tootmistehnoloogia. [thesis] [en] Production technology of universal grapple.

Laan, Risto (2016) Tamec Trade OÜ turundusplaan. [thesis] [en] Marketing plan for Tamec Trade OÜ.

Laanbek, Sander (2016) Nivelliiride uurimine. [thesis] [en] Analysis of surveyor's level.

Larjušin, Artjom (2016) Tallinn-Helsinki tunnelit teenindava kaubaterminali asukoha eelprojekt. [thesis] [en] The preliminary design of freight terminal’s location for the Tallinn-Helsinki tunnel.

Lass, Timmo (2016) Berliini ülikoolilinnak. [thesis] [en] Berlin University Residences.

Leemet, Marii (2016) Eesti Loodusteaduskeskus Skoone bastionis. [thesis] [en] Estonian Nature Science Centre in the bastion of Skoone.

Leet, Silvia (2016) Golfikeskus. [thesis] [en] Golf Center.

Leif, Heilin (2016) Oru viljakuivati rekonstrueerimine. [thesis] [en] Oru grain dryer refurbishment.

Leif, Kerttu (2016) Klienditeeninduse kvaliteedi parendamisest saavutatav majanduslik efekt Eesti-siseste maanteevedude korraldamisel AS Schenker näitel. [thesis] [en] The economic effect achieved due to the improvement of customer service quality in organizing Estonian internal road transport on the example of Schenker Ltd..

Lige, Jarmo (2016) Riigimaantee nr.81 kärdla käina km 11,4-16,8 rekonstrueerimise ehituskorralduse projektT. [thesis] [en] Organisation of reconstruction works at national road no. 81 Kärdla Käina on kilometres 11.4-16.8.

Liidlein, Martin (2016) Raudtee ülesõidud. [thesis] [en] Railway crossings.

Liina, Kolk (2016) Maapealse laserskanneerimise jaamade 3D registreerimine varieeruvate tähiste arvuga. [thesis] [en] 3D registration of terrestrial laser scanning stations using variations of targets.

Lilija, Medvedeva (2016) Ühefaasilise jõutrafo optimeerimine. [thesis] [en] Optimising of Singlephase Power Transformer.

Lill, Ranno (2016) AS Eesti Posti transiiditerminali optimaalse tööprotsessi väljatöötamine. [thesis] [en] Developing an Optimal Working Process for AS Eesti Post’s Transit Terminal.

Limberg, Martin (2016) Tööjõuvajadus lõputööde põhjal. [thesis] [en] The Employment Needs in The Estonian Counstruction Market Based on Students’ Graduation Theses.

Lobjakas, Veljo (2016) Korterelamu kavandatav energiasäästlikkuse analüüs energiasimulatsioonide alusel. [thesis] [en] Analysis of the Planned Energy Efficiency of the Apartment Building on the Basis of the Energy Simulations.

Lokk, Liina (2016) Koduveinide tootmise ja müümisega tegeleva ettevõtte käivitamine. [thesis] [en] Starting a Homemade Wine Production and Sales Company.

Lootus, Siim (2016) Olemasoleva elamu seisukorra analüüs ja rekonstrueerimise ettepanekud. [thesis] [en] Analysis of the Condition of the Existing Building and Proposals for Reconstruction.

Luigand, Ragnar (2016) Turismisisild Rakvere Vallimäele. [thesis] [en] Tourism bridge to Rakvere Vallimäe Hill.

Luik, Markel (2016) Nelja ministeeriumi ühishoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of a Building for Four Ministries at Suur-Ameerika St.1.

Lukka, Mariann (2016) Uute kangatrükimustrite loomine lasterõivaste ettevõttele. [thesis] [en] Creating new fabric design prints for a kidswear company.

Luppin, Janek (2016) Kuidas see onnetus juhtus? Rekonstruktsioonide näited liiklusekspertiisi praktikast. [other video]

Lükk, Janar (2016) OÜ Veermikuproff teenuste laiendamine. [thesis] [en] The expansion of services of OÜ Veermikuproff.

M

Maamets, Merit (2016) Infovoo tõhusus tootmisettevõttes AS Norma näitel. [thesis] [en] The Efficiency of Information Flow on the Example of Production Plant PLC Norma.

Maidla, Reevo (2016) Ohutu liiklemise edendamine Viljandis. [other video]

Malkova, Anastassija (2016) Paneelmaja kvartali elavdamine Lasnamäe näitel. [thesis] [en] Lasnamäe's panelhaousing architectural and constructional refurbishment.

Martin, Lember (2016) Automaadi AK-4 luku tööd selgitava õppemudeli projekteerimine ja valmistamine 3D printeriga. [thesis] [en] Engineering and Creating an Educational Tool of an AK-4 Rifle Bolt Lock Via a 3D Printer.

Martin, Niilo (2016) Tapa-Tartu FOK 2 Geodeetiline Mõõdistus 2014. [thesis] [en] Tapa-Tartu FOK 2 2014 Geodetic Surveying.

Martinson, Jaanus (2016) Tootmisjaoskonna projekteerimine Kaitseväe tehnikapargi baasil. [thesis] [en] The manufacturer division designing based on Defence Force technique.

Melnikov, Artjom (2016) Terastorusildade kandevõimearvutused. [thesis] [en] Static calculations of soil steel composite bridges.

Mesila, Karlis (2016) BIM mudeliga loodud moodulmaja 3D teostusmõõdistus maapealse laserskaneerimise tehnoloogiaga. [thesis] [en] As built measurement of a console house created with BIM modeling.

Mesilov, Martin (2016) Teooria-ja sõiduõpe mootorsõidukijuhi esmaõppes - tulemuslikud õppemahud ja juhendaja roll. [thesis] [en] Theory and driving study of motor vehicle driver´s first stage training - effective learning capacity and supervisor´s role.

Migur, Risto (2016) Aeroc paneelide paigaldusjuhendid. [thesis] [en] Aeroc Panel Installation Manuals.

Mihhailova, Julija (2016) Veerenni raudteeülesõidukoha asendamine eritasapinnalise raudteeristumisega. [thesis] [en] Reconstruction of Veerrenni Level Crossing to Traffic Junction on Different Levels.

Miidla, Joel (2016) Kaubaaluste töötlemis- ja sorteerimisliini toormaterjali lahtipakkija projekteerimine. [thesis] [en] Designing of raw material extrator for sorting and proccessing line for pallets.

Millend, Monika (2016) Pakendamise protsessi efektiivistamine AS A.Le Coq näitel. [thesis] [en] Improving packaging process efficiency using AS A.Le Coq case as an example.

Moistus, Anna (2016) Tugimaantee 45 Tartu- Räpina-Värska km 69,543-78,2 asuva Võpsu-Mikitamäe lõigu rekonstrueerimise projekt. [thesis] [en] The description of the road works at the state highway 45 Tartu-Rapina-Varska km 69,543-78,2..

Muraško, Viktor (2016) Sildade ehitamine liikuva raketisega. [other video]

Murre, Pavel (2016) Vedurite TEM TMH ja 2TE116 ekspluatatsioonikulude võrdlus Koidula jaamas. [thesis] [en] Comparison of Operating Costs of Locomotives TEM TMH and 2TE116 in Koidula Station.

Muru, Mikk (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (MM). [thesis] [en] Construction Project of an Apartment Building.

Murumaa, Maris (2016) Tarneahela kulude optimeerimine lennukihooldusettevõtte näitel. [thesis] [en] Supply Chain Cost Optimization Based on Aircraft Maintenance and Repair Organization.

Mäe, Jaanus (2016) Transporditeenuse kvaliteedi tõstmine standardi koostamise abil Saku Õlletehase näitel. [thesis] [en] Improving distribution quality by creating service standard based on the example of Saku Brewery.

Mäesepp, Tanel (2016) Kitsaskohtade identifitseerimine laoprotsessides ja nende parendamise võimalused Logistika Pluss OÜ näitel. [thesis] [en] Identifying Problems in Warehouse Processes and Opportunities for Their Improvement Based on the Example of Logistika Pluss OÜ.

Mändmets, Kai (2016) Ringristmike ülevaade ja kasutajasõbralike lahenduste analüüs Eesti põhimaanteedel. [thesis] [en] Overview and analysis of user-friendly roundabouts on Estonian main roads.

Mölder, Annika (2016) Töörõivaste arendus autoremondi lukksepale. [thesis] [en] Constructing workwear for a car mechanic.

Müürisepp, Marek (2016) Laeva elektrikilpide koostamise tootmisüksuse projekteerimine. [thesis] [en] Designing an Electrical Switchboards Assembly Production Line for Ships.

N

Naarits, Elina (2016) Paala paisjärve eutrofeerumine. [thesis] [en] Eutrophication of Paala Artificial Lake.

Nappir, Allar (2016) Kutseõppe võimaluste vastavus ehitustööturu arenguvajadustele. [thesis] [en] The Correlation between Vocational Education Opportunities and the Developmental Needs of the Construction Sector Labour Market..

Neeme, Madli (2016) Aktiivsöe filtri dimensioneerimine raskmetallide eemaldamiseks Kohtla-Järve reoveepuhastusjaama näitel. [thesis] [en] Dimensioning Activated Carbon Filter for the Removal of Heavy Metals in the Case of Kohtla-Järve Wastewater Treatment Plant.

Nigol, Margus (2016) Liiklusohutuse auditeerimine ja inspekteerimine linnalises keskkonnas. [other video]

Nigulas, Jüri (2016) Eedeni Aed. [thesis] [en] The Garden of Eden - A pedestrian quarter in the city centre.

Nigumann, Eero (2016) BIM tehnoloogia rakendamine ettevõttes. [thesis] [en] Implementing BIM in an Organization.

Niilo, Margus (2016) Kunda hüdroelektrijaama renoveerimine. [thesis] [en] Renovation of the Kunda Hydroelectric Power Plant.

Noor, Roland (2016) Kasutatud BMW-de müügi ja järelteeninduse tasuvus Saare maakonnas. [thesis] [en] Cost-benefit Analysis of Used BMW Vehicles and After-service in Saare County.

Nõmmela, Marek (2016) Ekstreemkaamera objektiivi puhastusseadme projekteerimine. [thesis] [en] Designing Cöeaning Device for Extreme Camersa's Lens.

Nõuakas, Kati (2016) Kogukulude arvestus. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2016) Logistika kuluarvestus. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2016) Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus. [instructional video]

O

Oberg, Harri (2016) Eesti autospordi turvalisuse tõstmise vajadus ja lahendused. [thesis] [en] Estonian Rally Security Improvement Needs and Solutions.

Oberschneider, Kaarel (2016) Balti Jaama Turu 0-tsükli ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of 0 - cycle to BALTI JAAMA TURG.

Oese, Rene (2016) Kerg- ja siirdekatendid. [thesis] [en] Light Pavements.

Oidjärv, Tarmo (2016) Espak AS kauplusehoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of a Shop Building for Espak AS.

Ojasild, Annika (2016) Kliendirahulolu uuring AS Saku Metall Uksetehas näitel. [thesis] [en] Customer satisfaction survey based on AS Saku Metall Uksetehas.

Oksaar, Marika (2016) Mustamäe tee alguse linnaehituslik visioon. [thesis] [en] Urban Vision of Mustamäe tee.

Orgusaar, Greete (2016) Sadamakülastuse maksumuse kujunemine Eesti kaubasadamates. [thesis] [en] The formation of visitation costs in Estonian commerial ports.

Oruste, Alari (2016) Posti- ja kullerteenuste uue jaotusmudeli planeerimine as Eesti Post Haapsalu kandekeskuse näitel. [thesis] [en] Planning of the new distribution logistics model based on Eesti Post Haapsalu Ltd..

P

Paglant, Heigo (2016) Inimressursi planeerimine ebaühtlaste kaubavoogude käsitlemisel Havi Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Human resource planning in case of inconsistent trade flows by the example of Havi Logistics OÜ.

Pajus, Hardo (2016) Labori tehniku käsiraamat. [thesis] [en] Laboratory technician's handbook.

Pari, Maarja-Liisa (2016) Raskmetallide eemaldamine pinnasest fütoremediatsiooni abil ja saastunud biomassi käitlemine. [thesis] [en] Phytoremediation of Heavy Metal Polluted Soils and the Treatment of Contaminated Biomass.

Paur, Kalvar (2016) Riigimaantee nr 89 Põlva - Saverna km 0,0-9,0 põhitee ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Main Road nr 89 Põlva-Saverna Kilometers 0,0-9,00.

Pavlova, Oksana (2016) Raudteeülesõidukohtade seisukorra hinnang Tallinn-Viljandi raudteeliinil. [thesis] [en] Assessment of the Railway Crossings Condition on the Tallinn-Viljandi Railway Line.

Pellmas, Heiki (2016) AS Eesti Raudtee ohutus. [thesis] [en] Safety of AS Eesti Raudtee.

Peters, Susanna (2016) Omanimelise rõivakollektsiooni loomine Denim Dreamile. [thesis] [en] Creating personal collection for Denim Dream brand.

Piilberg, Juhan (2016) Perspektiivse veeldatud maagaasi terminali toiteliinide optimeerimine Paldiski linna elektrivarustuses. [thesis] [en] Optimization of Powerlines of Perspective Liquefied Natural Gas Terminal in Electrical Equipment of Paldiski.

Piirfeldt, Carl Joosep (2016) Bayer Motors OÜ töökoja BMW standarditega vastavusse viimine. [thesis] [en] Bringing the workshop of Bayer Motors OÜ in compliance with BMW standards..

Piiskoppel, Kaidi (2016) Ravimijäägid ja nende mõju keskkonnale. [thesis] [en] Pharmaceuticals Residues in the Environment and their Impact.

Potter, Irina (2016) Üldkulumaterjalide varude prognoosimine ABB AS komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Auxiliary Material Inventories Forecasting on example of PLC ABB Compact Secondary Substations Factory.

Prank, Nikita (2016) Narva Linnas P. Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused. [thesis] [en] Narva city P. Kerese and Kreenholmi crossroad traffic situation sketch projects.

Prants, Kermo (2016) Kuivkarteriga õlitussüsteemi projekteerimine üksikkorras valmistatud sõidukile. [thesis] [en] Design of dry sump lubrication system for custom car.

Printsmann, Andreas (2016) Riigimaantee nr 43 meoma-alatskivi lõigu km 20,87-30,7 rekonstrueerimise tööprojekt. [thesis] [en] National road no. 43 alatskivi - meoma section km 20.87 to 30.7 work project for the reconstruction.

Prits, Henry (2016) Kolme galeriimaja ehituse organiseerimine. [thesis] [en] The Organisation of Building Three Gallery Houses.

Pung, Mihkel (2016) Honda mootorratta mootori paigaldamine Yamaha mootorsaani raamile. [thesis] [en] Mounting a Honda motorcycle engine to a Yamaha snowmobile frame.

Purde, Henri (2016) Turvavöö korpuste kontrollseade. [thesis] [en] Seatbelt frame control device.

Pähkel, Johannes (2016) Erinevate leed valgustuslahenduste analüüs Tallink tennisekeskuses. [thesis] [en] Analysis of Various LED Lighting Solutions in Tallink Tennis Centre.

Pähn, Siim (2016) Kirkemogata 16, Korterelamu Ehituse Organiseerimise Projekt. [thesis] [en] Kirkemogata 16, organizing construction work for apartment building.

Pärsim, Priit (2016) Tartu Ülikooli IT maja "ITHICUM". [thesis] [en] IT building of University of Tartu "ITHICUM".

Pärtel, Grete (2016) Juurdelõikusosakonna töö parendamine ettevõttes Protex Balti AS. [thesis] [en] The Improvement of the Cutting Room´s work in Protex Balti AS.

Pääro, Kalev (2016) Alumiiniumist väikelaeva aluskonstruktsiooni projekteerimine. [thesis] [en] Aluminium small craft hull construction designing.

Põõsaste, Pirjo-Andra (2016) Viljandi reoveepuhasti settetöötlus ja metaankääriti rajamise otstarbekus. [thesis] [en] The Sludge Treatment Technology of the Viljandi Sewage Treatment Plant and the Feasibility of Anaerobic Digester.

R

Raap, Kati (2016) Meeste liibuvalõikelise triiksärgi põhilõike väljatöötamine ettevõttele OÜ Maidiga. [thesis] [en] Developing The Base Pattern Of Mens Tight Cut Formal Shirt For OÜ Maidiga.

Rahu, Leo (2016) Riigimaa 40 detailplaneeringu sademevee kanalisatsiooni ja teekatendi eelprojekti analüüs. [thesis] [en] Detailed planning of Riigimaa 40 stormwater sewerage and pavements of preliminary desing analysis.

Rahuorg, Markus (2016) Turundusplaani koostamine OÜ Autoklants näitel. [thesis] [en] Marketing plan based on OÜ Autoklants.

Raju, Margit (2016) Klientide rahulolu uuring kauplusteketis S`NOB. [thesis] [en] The Customers Satisfaction Study of S`NOB Chain Store.

Ramjalg, Anneli (2016) Piktochart'i tutvustus. [instructional video]

Ramjalg, Kalev (2016) Innovaatilised lahendused. [other video]

Randmaa, Alise (2016) Olmejäätmete sorteerimisjuhend. [thesis] [en] Household Waste Sorting Guide.

Randveer, Rene-Evert (2016) Osterwalderi ärimudeli kohandamine B2B turundusmeetmetega BCS Auto OÜ näitel. [thesis] [en] The Adaptation of the Osterwalder Business Model with B2B Marketing Operations in the Example of BCS Auto OÜ.

Rannala, Marek (2016) Mugavus ja ohutus Tallinna Peatänava projekti näitel. [other video]

Rapur, Erki (2016) Frontaallaaduri silohargi projekteerimine. [thesis] [en] Desing of the Front Loader Silograb.

Raudam, Mart (2016) Jäneda mõisa aida remont ja rekonstrueerimine. [thesis] [en] Repair and renovation of the barnhouse of the Jäneda Manor.

Raudla, Kaisa (2016) „1 Hour Predict“ tarkvaralahenduse mõju ettevõtte infovoo sünkroniseerimisele jaotus-vedudega DPD Eesti AS näitel. [thesis] [en] The Effect of "1 Hour Predict " Software Solution on Syncronizing Company's Informa-tion Flow with Distribution Carriages on Example of PLC DPD Eesti..

Rei, Olev (2016) Sisepõlemismootoriga drooni rootori reduktori projekteerimine. [thesis] [en] Designing the rotor's reducer for a drone with internal combustion engine.

Reimal, Mihkel (2016) Geodeetiline alusplaan ELA 096 III etapp. [thesis] [en] Geodetic base plan for the third phase of ELA 096.

Reimann, Aigar (2016) Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala ümberehituse projekt. [thesis] [en] The project for the Reconstruction of Põltsamaa Road and Võhma Intersections..

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX AS Ida-Eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of expences and the improvement of the efficiency of the management of the distribution services of HRX AS’s eastern-Estonian region.

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX as ida-eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of Expenses and the Improvement of the Efficiency of the Management of the Distribution Services of HRX AS’s Eastern-Estonian Region.

Reinberk, Rainer (2016) Laohoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation der Bauarbeiten des Lagerhauses.

Reiter, Laura (2016) Uue rõivabrändi tuntus kohalikul turul Studio August näitel. [thesis] [en] The awareness of a new clothing brand in the local market on the example of Studio August.

Remets, Oksana (2016) Eestisisene kokku- ja jaotusveo kulude optimeerimine ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Domestic Collection and Distribution Costs Optimization on Example of PLC ACE Logistics Estonia.

Remmel, Jaanus (2016) Tööprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused DSV Transport AS näitel. [thesis] [en] Working Process Efficiency Enhancement Opportunities Based on DSV Transport AS.

Riiman, Mihkel (2016) Hävinenud sõidukite taastamise tingimused ja andmebaasi täiendamine. [thesis] [en] Destroyed Vehicles Restore Conditions and Database Replenishment.

Riiner, Rauno (2016) Eesti transpordisektorisse sisenemine ja arenguvõimalused ettevõtte Delamode Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Entering to Estonian transport sector and development opportunities on the example of Delamode Estonia OÜ.

Rikka, Indrek (2016) Elektrimootori otsakilbi valamise tehnoloogia. [thesis] [en] Electrical machine endshield casting technology..

Risto, Seiler (2016) Bagi raami projekteerimine ja valmistamistehnoloogiad. [thesis] [en] Design and production technologies of buggy frame construction.

Ristov, Allan (2016) Tallinki Logistikakeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic survey of Tallink logistics centre..

Rokaševitš, Anna (2016) TIR-süsteemi ja siseriikliku käenduse kasutuse võimalused tolliriskide maandamisel kaupade veol Vene Föderatsiooni. [thesis] [en] TIR-system and alternatives of domestic guarantee in order to decrease customs risks during transport of goods to Russian Federation.

Roosma, Magnus (2016) Rongide liiklusgraafiku reisirongiliikluse osa täitmine. [thesis] [en] Fulfilling of the train time-distance graph section of the domestic passenger train traffic.

Rotov, Oleg (2016) Tehnilised ja tehnoloogilised lahendused dispetšeritsentralisatsiooni neman rakendamisel AS Eesti Raudtee Tapa - Narva piirkonnal. [thesis] [en] Technical and technological solutions in application of the dispatcher centralization NEMAN on AS Estonian Railway Tapa–Narva area.

Runthal, Marko (2016) Survevaluvormi projekteerimine ja valmistamistehnoloogia. [thesis] [en] Insection Mold Engineering and Production Technology.

Ruus, Rein (2016) Lühiülevaade maleõppest. [other video]

Ruus, Rein (2016) Male ja malendite ajalugu. [other video]

Ruutelmaa, Talvo (2016) Liiklusohutus ja planeerimine. [other video]

Rypens, Aidan; Neumann, Kristiaan (2016) The Future of Robotics and Ethics. [other video]

Ränk, Reimo (2016) Saue raudteejaama kergliiklustee ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Engineering survey of pathway construction at Saue railway station.

Räst, Aivo (2016) Automaakliima õppestendi elektrisüsteemi projekteerimine ja konstrueerimine. [thesis] [en] Development and production of electrical system for automatic climate control teaching stand.

Räst, Raivo (2016) Käändmike valmistamise tehnoloogia väljatöötamine Formula Student võistlusautole FEST16. [thesis] [en] The Uprights' Manufacturing Technology Development for Formula Student Racing Car FEST16.

S

Saagim, Sven (2016) "Koda" moodulmaja teostusmõõdistamine elektrontahhümeetriga. [thesis] [en] Prefabricated house “Koda” as-built surveying with electronic tacheometer.

Saar, Tarmo (2016) Laeva pöördkäituri korpuse töötlemine. [thesis] [en] Ship propulsion hull machining.

Saarik, Sten-Kristjan (2016) Filtratsioonimooduli määramise katsestandardi EVS 901-20:2013 laboratoorsete katsete edasiarendus. [thesis] [en] Development of the national standard EVS 901-20:2013 for measuring permeability in laboratory tests.

Saarma, Madis (2016) Honda S2000 ringrajale kohandatud tagakäänmiku tootmistehnoloogia. [thesis] [en] Manufacturing technology of Honda S2000 customized rear knuckle for circuit racing.

Sadovskyi, Illia (2016) ACS sagedusmuundurite testseadme 2,2 kW sektsiooni elektriprojekteerimine. [thesis] [en] Electrical Design of 2,2 kW Section for ACS Type Frequency Converter Testing Device.

Sahkur, Janne-Riin (2016) Blogiturunduse roll Eesti rõiva- ja tekstiilikaubanduses. [thesis] [en] Blog marketing role in the Estonian clothing and textile trade.

Sakk, Mai (2016) Kaasaaegse laosüsteemi väljaarendamine Rahvusooper Estonia kostüümilao näitel. [thesis] [en] Promotion of an advanced storage system: exampleof the storage development choices of the Estonial National Opera.

Samberk, Vahur (2016) Trammitee liinide 3 ja 4 rekonstrueerimise geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic services at the reconstruction works of the tramlines number 3 and 4.

Sarapuu, Mari (2016) Keskkonnamõju hindamise praktika analüüs Tallinna lähivaldade näitel. [thesis] [en] Environmental Impact Assessment (EIA) analysis in the example of 3 communes nearby of Tallinn.

Semilarski, Valvo (2016) Tartu linna plaanid nullvisiooni elluviimiseks. [other video]

Sepp, Karl (2016) Ettevõtte Kopra Transport OÜ Remonditeenuse Vajadus Ja Kulutuste Optimeerimine. [thesis] [en] Company Kopra Transport OÜ Need for Repair Service, and Cost Optimization.

Sepp, Triinu (2016) Tootearendus ja ettevõtte tuntuse suurendamine Gemhill AS näitel. [thesis] [en] Product Development and Increasing Brand Recognition Based on Gemhill Ltd..

Sepper, Priit (2016) Liigpingepiirikud. [lecture video]

Serenok, Aleksandr (2016) Vana-Kalamaja 10 korterelamu ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of an Apartment Building at Vana-Kalamaja 10.

Siiner, Gerrit (2016) Energiatootmisvõimalused Kaessaare majapidamise näitel. [thesis] [en] Energy production possibilities as an example of Kaessaare household.

Sikamägi, Maarek (2016) Ratastooli konstruktsiooni projekteerimine maastikul sõitmiseks. [thesis] [en] Construction Design of the Wheelchair for Offroad.

Sillamäe, Sven (2016) Asfaldivõrkude infopäev. [other video]

Sirkas, Anu (2016) Töötasusüsteemi parendamine Nurme Production OÜ's. [thesis] [en] Improvement of the Salary System in Nurme Production Ltd.

Soe, Heiko (2016) Käikude mõõtmine erinevate meetoditega ja tasandusarvutused tavameetodiga ning range tasandamisega. [thesis] [en] Transverse Surveying Procedure With Various Methods and Alignment Calculations Using the Conventional Method and Strict Alignment.

Solovjov, Andrei (2016) Teepaigaldusmasina valik Sillamäe Sadama konteinerterminali uute rööbasteede ehituseks. [thesis] [en] Railway Track Laying Machine Selection for the Construction of the Railway at the Port of Sillamäe Container Terminal.

Soomer, Helina (2016) Uue naiste fitness-spordirõivaste kaubamärgi turupotentsiaal. [thesis] [en] Market Potential for New Women Fitness Clothing Brand.

Soots, Indrek (2016) Põhkkonstruktsioonide standardiseerimine ja tasuvuse analüüs võrreldes standardkonstruktsiooniga puitkarkassmaja vahel. [thesis] [en] Standardisation of Straw-bale Structures and the Cost-efficiency Analysis in Comparison with Timber Framed Structures..

Suits, Kristjan (2016) Võõrliigid läänemeres ja nende mõju keskkonnale. [thesis] [en] Alien Species in the Baltic Sea and their Impact on the Environment.

Suurkivi, Tanel (2016) Metallianalüsaatorite valiku uuring lähtuvalt AS Norma vajadustest. [thesis] [en] The Survey of Metal Analyzers Selection Based on the Need of As Norma.

Suursoo, Jüri; Aasjõe, Ülle; Andresen, Sven; Hintsov, Tõnis; Kreek, Sven; Lukk, Aimar; Siitan, Priit; Suurväli, Mari; Viks, Tarvo; Villemi, Mall (2016) Veokorraldaja käsiraamat II. [textbook]

Suursoo, Jüri; Aasjõe, Ülle; Janno, Jelizaveta; Kalda, Tiina; Mägi, Tõnu; Kirsipuu, Viive; Nõuakas, Kati; Tulvi, Ain (2016) Ekspedeerija käsiraamat. [textbook]

Svintsov, Vadim (2016) Tulemusnäitajate juurutamine ABB AS mootorite ja generaatorite tehase laos. [thesis] [en] Implementation of Performance Measurement Indicators in PLC ABB Motors & Generators Factory’s Warehouse.

Sõmmer, Simo (2016) Korduvate kvaliteedijuhtumite ennetamine Hyrles OÜ näitel. [thesis] [en] The Repetitive Quality Prevention at Hyrles OÜ.

Sõukand, Alar (2016) Jüri ja Luha tänava ristmiku ning selle lähiümbruse rekonstrueerimise eskiislahendus Võru linnas. [thesis] [en] The draft solution of reconstruction of the intersection of Jüri and Luha street with its nearby surroundings in Võru.

T

Taavi, Piller (2016) Bus Rapid Transit’i rakendamise võimalikkusest Tallinnas. [thesis] [en] Feasibility of Implementing Bus Rapid Transit in Tallinn.

Taavi, Ross (2016) Piirdeaedade ja väravate tootmisjaoskonna planeerimine ettevõtte Tubsol OÜ baasil. [thesis] [en] Production Planning of Gate and Fence Manufacturing Department Based on Tubsol Ltd.

Talsi, Taavi (2016) Metallidetektori ja defektse toote separaatoriga varustatud lintkonveieri projekteerimine. [thesis] [en] Designing a Belt Conveyor Equipped with Metal Detector and Defective Product Separator.

Tammemäe, Terje (2016) Transpordipuuri arendamine ja prototüübi loomine Sensoline OÜ näitel. [thesis] [en] Development of Transport Cage and Construction of a Prototype for Sensoline OÜ.

Tanak, Riho (2016) Politsei eesmärgid ja prioriteedid liiklusjarelevalve teostamisel. [other video]

Tartu, Sten (2016) Valuvelgede taastamise tehnoloogilised võimalused, mõjude hindamine ja vajalikkus turul. [thesis] [en] Technological opportunities of alloy wheels refurbishment, assessment of effects and necessity of the market.

Teder, Erkko (2016) Küttega teed. [thesis] [en] Heated roads.

Teever, Katri (2016) Tootmisliini tööprotsessi reorganiseerimine ettevõttes Otto Bock Estonia AS. [thesis] [en] Reorganizing the Production Line in Otto Bock Estonia AS.

Teorein, Kärt (2016) Kaarli pst 7 ja Tormilinnu tee 2 maa-ala plaanide koostamine GIS abil ja abita. [thesis] [en] Putting together Kaarli pst 7 and Tormilinnu tee 2 topographical plans with or without GIS.

Tiitso, Helina (2016) Eesti jõgede hüdrokeemiliste näitajate analüüs 1992-2014 seireandmete põhjal. [thesis] [en] Hydrochemical Indicators of Estonian Rivers. Analysis of the Monitoring Data from 1992-2014..

Tinkus, Andres (2016) Infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise võimalik mõju Eesti autovedajate konkurentsivõimele Jonex Transport OÜ näitel. [thesis] [en] Potential impact of introducing infrastructure charges on Estonian road carriers’s competitiveness on the example of Jonex Transport OÜ.

Tohvri, Piret (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (TP). [thesis] [en] Organising the Construction of the Apartment.

Toimetaja, Toomas (2016) Terasest küttetorustikud tee muldkehas. [thesis] [en] Construction of steel district heating pipes in subgrade under road surfaces..

Tomson, Tuuli (2016) Parima laopidamisviisi leidmine ettevõttele Sika Estonia OÜ. [thesis] [en] Finding of the best warehousing method for the company Sika Estonia OÜ.

Tonissoo, Priit (2016) Ehitusinfo mudelite kasutatavus ehitustegevuseks. [thesis] [en] The Usefulness of Building Information Models in Construction Activities.

Tooming, Tõnu (2016) Mercedes-Benz Diiselmootori OM613 Juhtmooduli EDC15C6 Ümberseadistamine Hobisõidukil Kasutamiseks. [thesis] [en] Mercedes – Benz Diesel Engine OM613 Control Unit Remap for Hobby Vehicle Purposes.

Treiman, Argo (2016) Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse hoonekompleksi ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of the Building Complex of the Staff and Combat Service Support Centre of the Sakala District of the Estonian Defence League..

Truu, Sirje; Kuning, Maie (2016) How to write a summary of your graduation thesis in english. [document]

Tumanova, Jekaterina (2016) Reisijate arvu tõstmise võimalused Lux Express Polska Sp. z o.o. [thesis] [en] Opportunities of increasing line traffic load factor on the example of Lux Express Polska Sp. z o.o..

Tätte, Urmo (2016) Tootmise planeerimise tarkvara juurutamine ettevõttes. [thesis] [en] Implementation of manufacturing software.

Tõnisson, Berit (2016) Transpordiettevõttele uue veosuuna planeerimine Automa AS näitel. [thesis] [en] Planning a new transport route for a transport company based on the example of Automa AS.

U

Udras, Gredy (2016) Trikotaažtoodete töötlemise standardaegade analüüs OÜ-s Kamilla. [thesis] [en] Analysis of the Standard Production Time of Jersey Products in OÜ Kamilla.

Uduste, Jargo (2016) Transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi täiustamine rahvusvaheliste lennuvedude ekspedeerimisel. [thesis] [en] Improvement of Transportation- and Handling Costs Accounting Process in International Air Freight Forwarding.

Uleksina, Liza (2016) Rõivatarbija nutitelefoni rakenduse turupotentsiaali uuring. [thesis] [en] Clothing consumer aimed smartphone application market potential research.

Uukkivi, Anne (2016) Valemid Kirjalike tööde vormistamise juhendis. [instructional video]

V

Vaabla, Andres (2016) Tasuvusanalüüs Ida-Virumaa kaevandusettevõtete Toyotade hooldamiseks nende tööpiirkonnas. [thesis] [en] Cost-benefit Analysis for Servicing Ida-Virumaa Mining Companies Toyotas in Their Work Area.

Vaiksaar, Maarja (2016) Koostöömudeli arendamine väikeettevõtete vahel siseriiklikul kaubaveol. [thesis] [en] A Cooperation Model Development Between Micro and Small Businesses in National Freight Transport.

Vaimel, Taavi (2016) Tootmisprotsessi arendus ABB AS ajamite ja taastuvenergiaseadmete tehase näitel. [thesis] [en] Manufacturing Process Development In Abb Ltd Drives And Renewables Factory.

Valdna, Aivar (2016) Teetööde kirjeldus riigimaanteele 21146 TAGAVERE – TAALIKU KM 0,145-10,572. [thesis] [en] The Description of Roadwork for the National Highway 21146 Tagavere – Taaliku km 0,145–10,572.

Varlõgina, Anastassia (2016) Eesti tekstiilivaldkonna mikroettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of Sustainability of a Microenterprise in the Field of Textile in Estonia.

Varlõgina, Anastassia (2016) Eesti tekstiilivaldkonna mikroettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of Sustainability of a Microenterprise in the Field of Textile in Estonia.

Veia, Kristjan (2016) Maapealse laserskaneerimise geomeetria mõju punktipilve müra tasemele. [thesis] [en] Influence of scanning geometry on the noise level of a point cloud..

Veiram, Johannes (2016) Ralliauto Tauria originaalse juhtmestiku kohandamine rallitingimustele. [thesis] [en] Adjusting rally car Tavria original electrical system for rally conditions.

Venski, Simo (2016) Erinevate konstruktsioonide eelarve analüüs. [thesis] [en] Analysis of Different Structures.

Ventsel, Martin (2016) Kiirestiriknevate kaupade veoprotsessi problemaatika kombineeritud vedudel Saku AB AS näitel. [thesis] [en] Issues of Perishable Goods Combined Transportation Process on Example of PLC Saku AB.

Viiksaar, Siim (2016) Teraviljapõhu energeetilised omadused ja põletustehnoloogia. [thesis] [en] Energy properties of cereal straw and combustion technologies.

Viljas, Ivo (2016) Keevitatud kastprofiil talade koostamise tehnoloogia arendamine ja rakise projekteerimine. [thesis] [en] Welded Box Profile Completion Technology Renewal and Device Designing.

Vorobieva, Darja (2016) Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine AS VKG Transport näitel. [thesis] [en] Assessment of Corporate Sustainability by the Example of the VKG Transport AS.

Vreimann, Liina (2016) Juurdelõikusjäätmeteta rõivaste tootearendus. [thesis] [en] Zero Waste Apparel Product Development.

Väli, Tauri (2016) Liiklusohutuse suurendamine tee-ehitustööde ajal Eesti Vabariigis. [thesis] [en] Increasing road safety during road construction works in the Republic of Estonia..

Väli, Vello (2016) Kuressaares Lasteaia tänav 8 asuva korterelamu eelarve analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Budget for Construction of an Apartment House at 8, Lasteaia Street, Kuressaare.

Välman, Kert (2016) Raudbetoonkarkassiga kahekordse hoone ja halli koostöö. [thesis] [en] Mutual Influence of a Double-storey Building of Reinforced Concrete and a Single-storey Hall.

W

Willbach, Priit (2016) Betoontee katselõik. [other video]

Willekens, Bert; Eeghem, Koen van (2016) Private Browsing and Internet Safety. [other video]

Z

Zablotski, Roman (2016) Elektriauto Veoakude Taastamise Tasuvusanalüüs Akuelemendi Kaupa. [thesis] [en] Cost-benefit analysis of EV's traction battery single cell change.

Zinkovski, Sander (2016) Geodeetilise alusvõrgu loomine ning Lennusadama koorikkatuse deformatsioonide uurimine. [thesis] [en] Establishing a geodetical base grid and studing the deformations of Lennusadam’s incrusted roof.

Zorina, Jekaterina; Valdman, Kristiina (2016) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti välivormi arendus. [thesis] [en] The Development of the Tallinn Municipal Police Department’s Outdoor Uniform.

Õ

Õun, Laas (2016) „Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Mustvee ümbersõidu km 67,1-75,3 rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt “. [thesis] [en] „The main road 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, construction project of Mustvee detour reconstruction, km 67,1-75,3 “.

Š

Šaitor, Merilin/M.Š (2016) Keskkonnainseneri esmase kuuenda taseme kutsestandardi koostamine. [thesis] [en] Compailing the Vocational Qualificational Standard of Applied Environmental Engineer Level six.

Šalneva, Jelena (2016) Tõhus tellimuste täitmise tsükkel logistikaettevõttes. [thesis] [en] The Efficiency of Order Management Cycle in Logistic Enterprises.

Šlejev, Jevgeni (2016) Praagi osakaalu vähendamine kere- ja värvitöödel reval group oü näitel. [thesis] [en] Reducing of the Percentage of Inferior Quality Concerning Bodywork Repair and Painting in Case of Reval Group Ltd.

Šumeiko, Aleksandr (2016) Protsessiriskide maandamine inportdeklaratsiooni vormistamisel DHL Estonia AS näitel. [thesis] [en] Process Risks Reduction During Making Import Declarations on Example of PLC DHL Estonia.

Šverns, Peter (2016) Akukruvikeeraja otsikute magasini prototüübi valmistamine. [thesis] [en] The development of a power screwdriver screwbit magazine prototype.

This list was generated on Wed Apr 17 02:33:45 2024 EEST.