Items where Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Õ | Š
Number of items: 336.

A

Aasjõe, Ülle (2018) Aktiivõppe kasutamine õppetöös. [instructional video]

Aaspalu, Priit (2018) Kahetaktilise mootori efektiivsuse analüüs ja tõstmisvõimalused. [thesis] [en] Two-stroke engine efficiency analysis and how to improve it.

Adamson, Anet (2018) Turu-uuring kokkupakitava mähkimisaluse turupotentsiaali hindamiseks. [thesis] [en] Market Research To Find Market Potential For Foldable Baby Wrapping Mat.

Adamson, Annika (2018) Rannakalda loodusturismikeskuse ehituse projektieelne planeerimine ja projekti määratlemine. [thesis] [en] Pre-planning an Project Determination for the Construction of a Coastal Nature Tourism Centre.

Ainsar, Mari Ann (2018) Võsu liikumisteraapiakeskus ja spaa. [thesis] [en] Võsu Physiotherapy Centre and Spa.

Alas, Erki (2018) Konstruktsioonimudeli andmesisu vajadused ehitusettevõttes. [thesis] [en] Level of Development Specifications of Structural Models in Construction Companies.

Alavee, Katre (2018) Kümbluskompleks Katariina kai ümbruskonnas. [thesis] [en] Sauna complex near the Katariina pier.

Algo, Christin (2018) Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses. [thesis] [en] Visualizing Building Information Models in Virtual Reality.

Alla, Eret (2018) Tartu ekstreemspordikeskus. [thesis] [en] Tartu extreme sports center.

Allmann, Ander-Joosep (2018) Külmhoone elektriprojekti optimeerimine Eesti Leivatööstuse näitel. [thesis] [en] Optimizing electrical project of cold storage based on the example of Eesti Leivatööstus AS.

Ander, Roosipuu (2018) Muhu maalinn. [thesis] [en] Muhu stronghold.

Andla, Merili (2018) Hiigelkonteinerlaevade kasutamise majanduslikud eelised euroopa ja kaug-ida vahelisel kaubavahetusel. [thesis] [en] The Economic Benefits of Using Mega Vessels in the Trade Between Europe and the Far-East.

Andreson, Deve (2018) Päikeseelektrijaamade tootlikkuse prognooside paikapidavus. [thesis] [en] Reliability of Solar Power Plant Productivity Forecasts.

Andrianov, Anton (2018) Geodeetilised tööd riigimaantee number kolm Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimisel. [thesis] [en] The Geodetic Survey for the Reconstruction of Mustvee Bypass of National Road Number 3.

Ant, Martin (2018) Viljandi IT-kolledž ja uus bussijaam. [thesis] [en] Viljandi College of IT and new bus station.

Argo, Talak (2018) BMW autoremondi teenuseid pakkuva väikeettevõtte käivitamine. [thesis] [en] Launching a small enterprise of BMW car repair service provider.

Arro, Tiia (2018) Ettevõtte tarneahela optimeerimine läbi äriprotsesside tõhustamise. [thesis] [en] Optimising the Supply Chain by Improving the Efficiency of Business Processes.

Arro, Gertrud (2018) Naiste vabaajarõivaste kollektsiooni mudelite arendus. [thesis] [en] The development of leisure wear collection for women.

Arroküll, Megel (2018) Eesti Päästeameti päästetegevuste sidumine targa infrastruktuuriga. [thesis] [en] Linking the Estonian Rescue Board's rescue activities with smart infrastructure.

Aruste, Tõnis (2018) Madal- ja kõrgepinge hooldus- ja remonttööde mõju elektrivõrgu riketele. [thesis] [en] The effect of low-and high voltage maintenance and repair works on power grid faults.

Astreika, Artjom (2018) Tsementbetoon versus asfaltbetoon teedeehituses. [thesis] [en] Cement concrete vs asphalt concrete in road construction.

Auväärt, Rigo (2018) Eurostauto OÜ värvitöökoja tasuvuse hindamine. [thesis] [en] Eurostauto OÜ paint workshop profitability assessment.

B

Badasjan, Anna-Marie (2018) Diivanite polstrite ōmblusprotsessi parendamine ettevōttes Borg OÜ. [thesis] [en] The Improvement of the Sofa Pads' Sewing Process at Borg OÜ.

Baikova, Veronika (2018) Kaasaegse kunsti muuseum Narvas. [thesis] [en] Contemporary Art Museum of Narva.

Benrot, Kadri (2018) Balti jaama bussiterminal. [thesis] [en] Baltic Station bus terminal.

Bertel, Anti (2018) Pöörd-dosaatori projekteerimine. [thesis] [en] Design of Rotary Feeder.

C

Crister, Dolgov (2018) Pääsküla sisemurdmaa- ja mäesuusakeskus. [thesis] [en] Pääsküla indoor ski arena.

D

Dikarev, Sergei (2018) Üleliigsete liikumiste ja tegevuste kõrvaldamine koostamise osakonnas Favor Metaformi näitel. [thesis] [en] Elimination of Unnecessary Movements and Actions at Assembly Department in Favor Metaform.

Duglas, Kaspar (2018) Ettevõtte Duris OÜ tarneahela optimeerimine. [thesis] [en] Optimisation of the Supply Chain of Duris OÜ (Ltd.).

E

Eelmaa, Martin (2018) TTK teekonstruktsiooni koormusstendi üleminekuteguri leidmine dünaamiliselt silindrilt rattakoormusele. [thesis] [en] Comparison in accelerated pavement testing between dynamic load and rolling wheel.

Eerme, Eneli (2018) Müügianalüüsi kasutamine läbimüügi suurendamise eesmärgil esinduskaupluse O'Neill näitel. [thesis] [en] Using the Sales Analysis Method to Increase the Sales Based on the Example of Monobrand Store O’Neill.

Einard, Rain (2018) Ralliauto ehitus Honda Civicu baasil. [thesis] [en] Rebuilding a Honda Civic for Racing.

Elisarov, Aune (2018) Erinevate tolliprotseduuride rakendamise võimalused alkohoolsete jookide ladustamisel Logistika Pluss OÜ näitel. [thesis] [en] The Possibilities of Implementing Different Customs Procedures in Storing Alcoholic Beverages Exemplified by Logistic Pluss Ltd..

Ershova, Natalia (2018) Kokkuleppevedude mõju reisijateveole Tallinnas. [thesis] [en] The Impact of Ride-Sourcing on Passenger Transportation in Tallinn.

Evestus, Mario (2018) Kaitseväe maismaasõidukite elutsükli kulumudel. [thesis] [en] Life-Cycle Cost Model of Land Vehicles of the Estonian Defence Forces.

F

Fatal, Gerda (2018) Sisemise turunduse, heaoluprogrammide ja motivatsioonisüsteemide mõju töötajate rahulolule, lojaalsusele ja motivatsioonile. [thesis] [en] Impact of Internal Marketing, Welfare Programs and Motivation Systems on Employee Satisfaction, Loyalty and Motivation.

Fedjukin, Aleksei (2018) Generaatori adapteri raami projekteerimine. [thesis] [en] Designing the Frame of the Generator Adapter.

Filatov, Jevgeni (2018) Sõiduki projekteerimine 2018 human powered vehicle challenge jaoks. [thesis] [en] Vehicle Design for 2018 Human Powered Vehicle Challenge.

Floren, Reio-Rait (2018) Uute sõidukite müügieelse ettevalmistuse protsesside parendamine Amserv Auto AS Järve näitel. [thesis] [en] Betterment of the new vehicle pre delivery inspection processes in example of Amserv Auto AS Järve.

G

Glairy, Kohv (2018) Mööbli katetele õmblusprotsessi korraldamine Borg OÜ-s. [thesis] [en] The Organisation of the Lining of Furniture in Borg OÜ.

Goos, Aleksandr (2018) Tartu maakond, Kambja vald, Tõrvandi alevik, Kaera tänava rekonstrueerimise eelprojekt. [thesis] [en] Preliminary Design Municipality of Ülenurme Reconstruction of Kaera Street in Tõrvandi.

Grigorenko, Anton (2018) Juhitava elektriajamiga sulgurventiil. [thesis] [en] Control of the sealing valve with electrical drive.

Gumennik, Natalja (2018) Digitaalse printimise tehnoloogia kasutamine T-särkide disainkollektsiooni loomise eesmärgil. [thesis] [en] Usage of digital printing technology for T-shirt design collection.

Gunnar, Jõe (2018) Harkujärve küla lasteaed. [thesis] [en] Harkujärve kindergarten.

H

Hein, Ivo (2018) Pöördlaua konstrueerimine keevitamiseks ja kontrollimiseks. [thesis] [en] Construction of a Rotary Table for Welding and Quality Control.

Hein, Tarmo (2018) Autohooldusettevõtte hinnakirja sõltuvus klientide teenindamise kvaliteedi ja hea tava tagamise põhjal. [thesis] [en] Auto maintenance companies price-list dependence of customer service quality and good custom.

Heinla, Hanna-Liis (2018) Omapuhastite rajamine hajaasustusalal ja sellega kaasnevad nõuded. [thesis] [en] Designing an On-site Treatment System in a Low-density Population Area and the Accompanying Requirements.

Himmist, Hendrik (2018) Tööstuse digitaalse lahenduse loomine Timbeco Woodhouse OÜ näitel. [thesis] [en] Creating a Digital Industry Solution on the Example of Timbeco Woodhouse OÜ.

Hütt, Rain (2018) Konteinerterminali külastusprotsessi parendamine ettevõtte Transiidikeskus AS-i poolt hallatavas Muuga sadamas. [thesis] [en] Improvement of container terminal visitation process for Muuga harbor managed by Transiidikeskus AS.

I

Ilinõh, Ilmar (2018) Tallinn Tööstushariduskeskuse õpilaskodu sisekliima ja energiatarbe analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Indoor Climate and Energy Efficiency of the Tallinn Centre of Industrial Education Dormitory.

Ilusk, Ivari (2018) 2+1 riigiteed Eestis. [thesis] [en] 2+1 National Roads in Estonia.

Ilves, Kadri (2018) Lõuna-Saksamaa impordi grupikaubasaadetiste transpordi kogukulud DHL Wormsi terminali kasutuselevõtul. [thesis] [en] The Total Cost of Transport for South-Germany Import Groupage Goods Using DHL Worms Terminal.

Ilvesmets, Germo (2018) Omanikujärelevalve teostamine teerajatistel. [thesis] [en] Carrying out owner supervision at the road facilities.

Inno, Janar (2018) Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,2-146,9 Pikknurme-Puurmani 2+1 möödasõidualade ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Organization Project for the 2+1 Lane Passing Zone on Nr 2 Highway in Estonia, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Built at the 142,2-146,9 km between Pikknurme and Puurmani.

Ivanov, Anar (2018) Haagissuvila elektrisüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] Project of Electric System on a Square-drop Caravan.

Ivanov, Juri (2018) Tootmishoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of Construction Works of a Production Building.

J

Järva, Miia (2018) Tehnilisest tekstiilist mudeli tooteprotsessi parendamine termokostüümi näitel. [thesis] [en] Technological Process Improvement of a Technical Textile Product Applied on Thermal Protection Aid.

Juurikas, Hans (2018) Kroomi elektrolüütilise pindamise tehnoloogia väljatöötamine. [thesis] [en] The Electrolytic Coating Technology for Steels and Aluminium Alloys.

Jakobson, Karl-Johan (2018) Tallinna uus Keskturg. [thesis] [en] Tallinn's new Central Market.

Jevonen, Marianna (2018) Vee Muuseum Noblessneris. [thesis] [en] Water Museum In Noblesner.

Joa, Maria (2018) Ekspedeerija töö efektiivistamine ettevõtte Beweship Eesti AS näitel. [thesis] [en] Improving Freight Forwarder’s Work Efficiency on the Example of Beweship Estonia AS.

Joandi, Kert (2018) Paekivi varemetele eluhoone rekonstrueerimise ettepanekud. [thesis] [en] Proposals for Reconstructing a Residential Building on Limestone Ruins.

Joller, Erik (2018) Internetiturundus B2B ettevõttes Energiatehnika OÜ näitel. [thesis] [en] B2B Internet Marketing Based on the Example of Energiatehnika OÜ.

Julia, Karpenko (2018) Toyota Material Handling Baltic SIA Eesti Filiaali hooldusosakonna arendamine. [thesis] [en] Service Department Development of Toyota Material Handling Baltic SIA Estonian Branch.

Jäger, Marie-Helene (2018) Hinnang CLO 3D rõivadisaini tarkvarale. [thesis] [en] Evaluation and validation of CLO 3D fashion design software.

Järvet, Veiko (2018) Liikluskultuurist tuleneva liiklusviisakuse ja inimeste hoiakute kujunemise ülevaade liikluses Narva näitel. [thesis] [en] An Overview of Shaping Road Politeness and Attitude in Traffic Culture by the Example of Narva.

Järvik, Jaan (2018) Elektritehnika erikursuse loengud. [lecture video]

Jürissaar, Liisa (2018) Emajõe Kontserdimaja. [thesis] [en] Emajõgi Concert Hall.

K

Kuuse, Kairo (2018) Kõrghoone Tartu mnt 17 Tallinnas. [thesis] [en] High-rise building on Tartu road 17 in Tallinn.

Kams, Madis (2018) Kämpingukompleks Lõuna-Islandil Hrifunesis. [thesis] [en] Camping complex in Hrifunes in South-Iceland.

Kalde, Erik (2018) Kadrioru Staadioni kaasajastamine. [thesis] [en] Renewal of the Kadriorg Stadium.

Kaarma, Martin (2018) Carglassi kasumliku laienemise võimalused Eestis. [thesis] [en] Profitable growth opportunities for Carglass in Estonia.

Kaasik, Kaiko (2018) Ülekäiguradade ohutuse analüüs Viimsi vallas. [thesis] [en] Pedestrian Crossing Safety Analysis in Viimsi Municipality.

Kabanen, Kristjan (2018) Team ERE võistlussõiduki raami projekteerimine. [thesis] [en] Team ERE racing vehicle frame project.

Kahu, Marko (2018) Osapoolte koostöö arendamine laovarude paremaks juhtimiseks ettevõttes Scanfil OÜ. [thesis] [en] Collaborative Partnerships Development for Better Stock Management in Scanfil LLC..

Kalaidžjan, Andre (2018) Videviku 15 korterelamu ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of the Videviku 15 Apartment Building.

Kalda, Heljut (2018) Trafod. [lesson (learning module)]

Kalda, Joonas (2018) Islandi kolmikmajad, Vik Strandvegur 1...5. [thesis] [en] The Organization of the Construction Work of the Residential Area with Five Triple Houses in Iceland Vik Strandvegur 1…5.

Kaldas, Rain (2018) Klaasist varikatuse projekteerimine. [thesis] [en] The design of glass canopy.

Kaldmaa, Marek (2018) Äripindadega Korterelamu Ehitustööde Organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of Construction Works for the Apartment Building with Commercial Premises.

Kaljula, Silver-Taavi (2018) Paide linna Mündi ja Raudtee tänavate rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction management project for the reconstruction of the Mündi and Raudtee streets in the city of Paide.

Kaljuste, Helene (2018) Mikroettevõtte võimalused kliendibaasi laiendamiseks firma Elele Manu OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities for a Microenterprise to Expand its Customer Base with Particular Reference to Elele Manu OÜ.

Kalmer, Kärner (2018) Kaiu lüpsilauda ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of the Kaiu Milking Parlour.

Kalmet, Karl (2018) Rakenduselektroonika labori õppevahend. [thesis] [en] Application Electronics Laboratory Learning Tool.

Kangur, Cornelia (2018) Ajastu 1920-1940 stiilis ülikondade ja kostüümide turu-uuring lähtuvalt erinevatest subkultuuridest Eestis. [thesis] [en] Market Research of Era 1920-1940 Styled Suits for Women and Men Based on Various Subcultures in Estonia.

Kao, Markus (2018) Silberauto Eesti AS Kuressaare esinduse varuosalao olukorra parendamine. [thesis] [en] Silberauto Estonia AS Kuressaare Agency Spare Parts Warehouse Situation Betterment.

Karming, Richard (2018) Sõiduki varuosade ettetarne töökoha vajadus ja tasuvuse analüüs Amserv Auto AS Järve esinduse näitel. [thesis] [en] Necessity and Cost-Benefit Analysis of the Position of Spare-Parts Supplier on the Basis of Amserv Auto AS Järve Car Dealer.

Karu, Dianne (2018) Helme naise pikk-kuue konstrueerimine Tarbatu Rahvatantsuansamblile ERMi kuue A 509:2187 järgi. [thesis] [en] Construction of a Helme Woman`s Longcoat for Tarbatu Folk Dance Ensemble Based on ENM`s A 509:2187 Coat.

Karu, Indrek (2018) Jalgrattaliikluse turvalisuse tegurid Eestis. [thesis] [en] Cycling safety factors in Estonia.

Karvanen, Timo (2018) Fosfori bilanss reoveepuhastusjaamas. [thesis] [en] Phosphorus Balance in Wastewater Treatment Plant.

Kasela, Fred (2018) Protsesside haldussüsteemi parendamine AS Saku Õlletehas planeerimisosakonna näitel. [thesis] [en] The Improvement of Process Management System Based on the Example of Ltd Saku Õlletehas Planning Department.

Kazlas, Meelis (2018) Sepapere tänava valgustuslahendus. [thesis] [en] Designing the lighting solution for Sepapere street.

Kašulin, Romek (2018) Kihnu päästedepoo ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of Construction Works of Kihnu Rescue Depot.

Kesküla, Toomas (2018) Ühelöövilise tööstushoone põhielementide lahendused kahe hoone pikkuse korral. [thesis] [en] The Solutions of the Basic Elements of a Single-Span Industrial Building in the Case of Two Building Lengths.

Kiknavelidze, Anri (2018) Riigitee nr 6 Valga-Uulu km 47,539-54,141 teekatte taastusremondi ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Reconstruction of Road Pavement on National Road no 6 Valga-Uulu km 47,539-54,141.

Kilin, Timofei (2018) Veeremi veoliigi valik as-i eesti liinirongid Stadler Flirt elektri- ja diiselrongide näitel. [thesis] [en] Selection of the vehicle type of transport AS Estonian Linearies Stadler Flirt on the example of electric and diesel trains.

Kin, Roman (2018) Hooldusosakonna tööprotsesside optimeerimine Toyota Material Handling Baltic Sia näitel. [thesis] [en] Improving maintenance department work processes base on Toyota Material Handling Baltic Estonian filial example..

Kink, Marin (2018) Kõndimise käigus tekkiva rõivasisese õhukihi analüüs kasutades 3D skanneerimise meetodit. [thesis] [en] Analysis of Clothing Air Layer During Walking Using 3D Scanning Method.

Kittus, Marie Annette (2018) Eesti Moemaja. [thesis] [en] Fashion House of Estonia.

Kivi, Kristjan (2018) Pesula ning seonduvate lisateenuste väljatöötamine Metro Auto OÜ näitel. [thesis] [en] Starting a Car Wash and Developing Additional Services Related to it in Example of Metro Auto OÜ.

Kivilo, Erle (2018) Hankeprotsessi väljatöötamine nutika elustiilikoti näitel. [thesis] [en] Development of a Procurement Process Based on NoExcuse SmartBag.

Kodas, Eveli (2018) Eelarvestamise probleemid ning hindade analüüs alumiiniumavatäidete näitel. [thesis] [en] The Problems of Cost Estimation and Analysis of Costs Based on the Example of Aluminium Systems.

Kohv, Maris (2018) Koostöötamiskeskus Tselluloosi kvartalis. [thesis] [en] Co-working centre in the Tselluloos quarter.

Koit, Madis (2018) Jääksoode korrastamine AS Nurme Turvas näitel. [thesis] [en] Rehabilitation of Cut-over Peatland on the Example of AS Nurme Turvas.

Koit, Maire (2018) Eesti elanike teadlikkus tootjavastutusest. [thesis] [en] The Awareness of Producer Responsibility Among the Estonian Population.

Kontram, Oliver (2018) Eratarbijate eelistused, teadlikkus ja hinnangud pakiautomaatide teenusele DPD Eesti näitel. [thesis] [en] Private consumers preferences, awareness and ratings about parcel locker station services on the example of DPD Estonia.

Koor, Erko (2018) Kiikri tn 2/2 korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of Construction Works at Kiikri 2/2 Residences.

Koplimaa, Jaana (2018) Haapsalu turg. [thesis] [en] Haapsalu Market.

Kosso, Triin (2018) Materjalide kanban süsteemi määramise põhimõtted ABB AS Komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Principles for determining the material to kanban system on the example of ABB Ltd Compact Secondary Substations Factory..

Kotsar, Mari-Liis (2018) Ümbertöödeldud polülaktilisest happest filamendi sobivus kolmemõõtmeliseks printimiseks. [thesis] [en] Filament Extrusion of Recycled Polylactic Acid and Its Suitability for Three-dimensional Printing.

Kresla, Rannar (2018) Maanduspaigaldise teostus 330 kv alajaama näitel. [thesis] [en] Earthing installation of 330 kV substation principle.

Kroon, Ella (2018) Hankeprotsess sobivaima tarnija leidmiseks brändile Rebellionaires. [thesis] [en] Procurement process for finding a suitable supplier for the brand Rebellionaires.

Kruus, Sander (2018) Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa sadama liikluskorralduse parendamine. [thesis] [en] Improvement of Traffic Management in Ports of Virtsu, Kuivastu, Rohuküla and Heltermaa.

Kruusalu, Silver (2018) Rehe põik 3 korterelamu ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Rehe põik 3 Organising Of The Apartment Building.

Kruuse, Birgit (2018) Kostüümide väljatöötamine Ugala teatri etendusele "Tuul kuu pealt". [thesis] [en] Development of costumes for "The Wind on the Moon", the production of Ugala Theatre.

Kuimets, Hardi (2018) Riigiteede aastaringne hoole. [thesis] [en] Year-round maintance of national roads.

Kukk, Liis (2018) Puidutööstusest tuleneva nõrgvee keskkonnamõju uurimine. [thesis] [en] Wood Industries Leachate Water Environmental Impacts.

Kulbin, Petri (2018) FLIRT reisirongide kliimasüsteemid. [thesis] [en] Climate Systems of FLIRT Passenger Trains.

Kumel, Karolin (2018) Positiivse brändi kuvandi loomine brändile KARO. [thesis] [en] Creating a Positive Brand Image for the Brand KARO.

Kupreychuk, Artem (2018) Akadeemia tee 30 Spordi- ja Vabaajakeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Service of the Akadeemia tee 30 Sports and Recreation Centre.

Kurvits, Merle (2018) Timuti tn 14 korterelamu oleva olukorra analüüs ja ettepanekud renoveerimistöödeks. [thesis] [en] An Analysis of the Situation at the Timuti Street 14 Apartment Building and Proposals for Renovation Work.

Kutsar, Kaspar (2018) Kaubaveoteenust pakkuva ettevõtte Saxamer OÜ arenguvõimalused. [thesis] [en] The freight service development opportunities for corporation Saxamer OÜ.

Kuusik, Aron (2018) Ehitustööde vastuvõtmise protsessi analüüs - traditsiooniline versus digitaalne. [thesis] [en] The Analysis of the Process of Acceptance of Construction Works – Traditional versus Digital.

Kuusik, Kerttu-Karina (2018) Paide ravispaa. [thesis] [en] Paide medical spa.

Kuusk, Liina (2018) Varude ülevaade ja efektiivsusnäitajad ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Inventory Review and Effectiveness Indicators Based on Company X.

Kuzmina, Olga (2018) Dialoogid autokeskuses. [other video]

Kändla, Liisa (2018) Näidismudelite tootmisprotsessi parendamine AGN OÜ-s. [thesis] [en] The Improvement of the Production Process of Samples in AGN OÜ.

Kärt, Jõgila (2018) Kangajääkideta vabaajarõiva tehnoloogia arendamine ja tootmise planeerimine. [thesis] [en] Technology Development and Production Planning of Apparel Based on Zero Waste Method.

Kõmmits, Liisa (2018) Antibiootikumid, nende kasutamise tagajärjed ja enamlevinud toimeained Eesti veterinaarmeditsiinis. [thesis] [en] Antibiotics, the Consequences of Usage and Most Common Active Ingredients in Estonian Veterinary Medicine.

Kõmmits, Ranel (2018) Antibiootikumide kasutamine vesiviljeluses. [thesis] [en] Antibiotics Used in Aquaculture.

Kõrm, Kadri-Liis (2018) Elektroonse müügikanali loomine tootele Plypak. [thesis] [en] Creating an Electronic Sales Channel for the Plypak Product.

Kütt, Valmar (2018) Tootmishoonele sprinklersüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] Designing the Sprinkler System for the Manufacturing Building.

L

Lindvere, Lauri (2018) Autonoomtoitega tänavavalgusti. [thesis] [en] Autonomous Street Lighting Systems.

Laks, Liivar (2018) Kraavideta maanteed. [thesis] [en] Highways without ditches.

Liht, Adele (2018) Ujumistrikoode väljatöötamine Kamilla OÜ-le. [thesis] [en] Swimsuits Development for Kamilla OÜ.

Lauri-Joel, Eerik (2018) Uuri suurtalu robotlauda ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction Works of the Robot Barn of Uuri Suurtalu.

Laan, Piia (2018) Lasnamäed teenindava ühistranspordi liinivõrgu optimeerimine. [thesis] [en] The Optimisation of Public Transport Network Servicing Lasnamäe District.

Laidre, Annaliis (2018) Täiskasvanute ortopeediliste jalanõude kasutajate rahulolu uuring. [thesis] [en] The survey of satisfaction among an adult orthopedic footwear users.

Laines, Külliki (2018) Riigiteede hooldelepingud. [thesis] [en] Maintenance Contracts of National Roads.

Landes, Geelia (2018) Digiturunduse strateegia loomine Soojuskeskus OÜ näitel. [thesis] [en] Creation of Digital Marketing Strategy on the Example of Soojuskeskus OÜ.

Laupa, Ardo (2018) Mäe tn 2B ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization the Construction of the Building at Mäe 2b..

Laurand, Henri (2018) Kopli tee 5a korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the Construction Works of Apartment Building Located at Kopli tee 5A.

Lebedinski, Dmitri (2018) Kaubaveo protsesside optimeerimine infosüsteemide abil. [thesis] [en] Optimizing Goods Hauling Processes with IT-Systems.

Leinart, Antero (2018) Mustjõe tn 40 jäätmejaama projekteerimisel tekkinud väljakutsed ja probleemid. [thesis] [en] Challenges and Problems Encountered in Designing Waste Station at 40 Mustjõe Street.

Lend, Enno; Segercrantz, Wladimir (2018) Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education (EDU-RAIL) - project archive. [document]

Lige, Janet (2018) Kadaka pst 165D ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of an Apartment Building at Kadaka Avenue 165D.

Liiva, Janar (2018) Soojad asfaltsegud. [thesis] [en] Warm Mix Asphalt.

Lill, Everiin (2018) Toidukao teke ja vähendamisvõimalused restoranides. [thesis] [en] Production of Food Waste and Ways to Decrease it in Restaurants.

Linde, Mailis (2018) Tööjõupuudus ehitussektoris - tekitajad ja võimalikud leevendajad. [thesis] [en] Shortage of Labour in the Estonian Construction Sector - the Creators and Possible Solutions.

Lissitsõna, Natalja (2018) 5S süsteemi juurutamine Jospel OÜ näitel. [thesis] [en] 5S System Implementation with Reference to the Jospel Ltd Compan.

Lohur, Joosep (2018) Sõidukimüüjatele vajalike teadmiste ja oskuste uuring. [thesis] [en] Research of Important Skills and Knowledges for Car Dealers.

Lokotar, Rahi Herm (2018) Tallinna Kesklinna Planeering. [thesis] [en] City center planning of Tallinn.

Lond, Peeter (2018) Eesti Kunstiakadeemia õppehoone ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Maintenance of the New Estonian Academy of Arts Building.

Lopuškova, Oksana (2018) Sõidukijuhtide käitumine liiklusõnnetuse korral ja selle seosed ärevusega. [thesis] [en] Drivers´ Behaviour in Case of a Road Accident and its Interdependency on Anxiety..

Lotamõis, Laura-Ly (2018) Tekstiiljäätmete käitlemine Eestis. [thesis] [en] Textile Waste Management in Estonia.

Luhasoo, Kärolin (2018) Turunduse strateegiline ja taktikaline planeerimine Aknakate OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic and Tactical Planning on the Example of Aknakate OÜ.

Luiga, Karel (2018) Kütteta lao põhielementide kujundamine ja arvutamine. [thesis] [en] Designs and Calculations of the Main Struvtural Elements of an Unheated Warehouse.

Luste, Janno (2018) Äriplaani koostamine ettevõttele North Solar OÜ. [thesis] [en] The Creation of a Business Plan for the Company North Solar OÜ.

Lääne, Rasmus (2018) Ehitise infomudeli rakendamine ehitusplatsil. [thesis] [en] The Implementation of BIM on the Construction Site.

Läänesaar, Freddy (2018) Tootmisseadme projekteerimine ettevõtte Spoony OÜ näitel. [thesis] [en] Development of Production Device on the Example of Spoony Ltd.

M

Mägise, Maret (2018) Töörõivaste tootmisprotsessi efektiivsuse parendamine OÜ Flamelle. [thesis] [en] Improving the Efficiency of the Workwear Production Processes in Flamelle OÜ.

Maalinn, Igor (2018) Peetri tn 5 ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the Construction Works Performed at Peetri tn 5.

Mališauskaite, Aida (2018) Kabotaažvedude piirangud ja teostamise võimalused AS Linford näitel. [thesis] [en] Cabotage road transport limits and implement possibilities on example of AS Linford..

Malter, Kaja (2018) Rõivaste arendus automatkajatele. [thesis] [en] Garment development for Car Travellers.

Mandre, Andres (2018) Soojuselektrijaama optimeerimine Tallinna Prügilagaas OÜ ja SRC Group AS ettevõtete näitel. [thesis] [en] Optimization of thermal power plant based on the example of Tallinna Prügilagaas LLC and SRC Group Ltd..

Mangelsoo, Kristo (2018) Metall-ja profiiluste komplekteerimistsehhi moderniseerimine. [thesis] [en] The modernization of the assembly line for the metal and profile doors.

Matisen, Toomas (2018) Testimiskilbi ümberehitus Atemix Tööstusautomaatika OÜ näitel. [thesis] [en] Renewing of Product Component Testing System with Particular Reference to Atemix Tööstusautomaatika OÜ.

Matsina, Eerik-Hannes (2018) Poolautomaatse ümarlihvpingi robotiseerimise tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-benefit Analysis of Robotic Tending for a Semi-automatic Centreless Grinding Machine.

Meisterson, Minni (2018) Meeste päevasärkide prototüüpide loomine. [thesis] [en] The Creation of Prototypes for Men's Shirts.

Melekhova, Ilona (2018) Väikeettevõtte autoremonditöökoja loomine. [thesis] [en] Starting an Automobile Repair Workshop as a Small Business..

Michelis, Mart (2018) Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla eskiisprojekt Kustja – Varbola lõigus. [thesis] [en] The Draft Project of Main Road No. 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Section Between Kustja and Varbola.

Mikker, Risto (2018) Rongiliikluse läbilaskevõime ja reisijate liikumistingimuste parandamine Balti jaamas. [thesis] [en] Improving the Throughput Capacity of Train Traffic and the Movement Conditions of Passengers at Balti Jaam Station.

Miller, Marko (2018) Ööbiku 5 kõrvalhoone konstruktiivne projekt. [thesis] [en] A Structural Project of an Ancillary Building at Ööbiku 5, Põltsamaa.

Mitt, Liis (2018) Bussiterminali peatustaskute jaotumine Pärnu Bussijaama näitel. [thesis] [en] Allocation of Bus Station Platforms Exemplified by Pärnu Bus Terminal.

Monakov-Rogozkin, Igor (2018) Endoskoobi paindelemendi haaveldusseadme automatiseerimine. [thesis] [en] Automation of Endoscopic Insertion Shaft Sandblasting.

Morozova, Marina (2018) Lao efektiivsuse tõstmise võimalused uue laoprogrammi juurutamise abil. [thesis] [en] Improving the Effectiveness of Warehouse by Implementing New Software System.

Moskvitina, Jaana (2018) Näidiste valmistamise protsessi kvaliteedi parendamine AS M.A.S.I Company näitel. [thesis] [en] Improving Quality of Sample Production Process with Particular Reference to AS M.A.S.I Company.

Mugamäe, Melvin (2018) Regntunet 37 ja 38 ridaelamute ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of Terraced Houses at Regntunet 37 and 38.

Mäeots, Siim (2018) Solna Centrum-i inventariseerimine 3D laserskaneerimise tehnoloogia abil. [thesis] [en] Surveying With 3D Laser Scanning Technology of Solna Centrum Shopping Center.

Mändla, Oliver (2018) Pirita sisevelodroom. [thesis] [en] The indoor velodrome in Pirita.

Männikust, Lilian (2018) Kolumbaariumid Tallinna Veetornides. [thesis] [en] Columbariums in the water towers of Tallinn.

Müür, Mattias (2018) Aktiivsöe kasutamine raskemetallide ning kogu orgaanilise süsiniku eemaldamiseks reoveepuhastis. [thesis] [en] Usage of Activated Carbon for the Removal of Heavy Metals and Total Organic Carbon in Wastewater Treatment Plant.

N

Niglas, Martin (2018) Erinevate kultuuride keskus. [thesis] [en] Multicultural centre in Tallinn.

Narožni, Aleksandr (2018) Lennujaama parkimismaja geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] The Geodetic Survey for the Airport Parking Building.

Nairis, Allar (2018) Põhimaantee 7 Riia-Pihkva lõigu Tsiiruli-Missokülä km 195,565-205,800 ja km 207,800-209,200 rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] The Construction Management Project for Main Road no 7 Riia-Pihkva,Tsiiruli-Missokülä km 195,565-207,800-209,200.

Niggulis, Raido (2018) Keskmootoriga ralliauto Tauria värvkatte renoveerimisprojekt. [thesis] [en] The paint job renovation project of the mid-engine rally car Tauria.

Niinemaa, Madis (2018) Biotehnoloogilise toiduaine tootmiskoha projekteerimine. [thesis] [en] Design of production site for biotechnological fermentation nutrient.

Nukki, René; Tammik, Toivo; Kiisa, Martti; Kangru, Tavo; Pihl, Toomas; Traumann, Ada; Janno, Jelizaveta (2018) Tallinna Tehnikakõrgkooli toimetised nr 22. [document]

Närska, Esko (2018) Korterelamu Rehe 5 ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of the Apartment Building at Rehe 5.

O

Oder, Harri (2018) Viimsi mõisa moonakatemaja rekonstrueerimise ettepanek. [thesis] [en] Reconstruction Solution for Labourers House of Viimsi Manor.

Oago, Holger (2018) Autorallis kasutatavate sportrehvide ja tänavasõidurehvide omaduste võrdlusuuring rahvaralli tingimustes. [thesis] [en] Rally and Road Tyres Characteristics Comparison in Amateur Rally Circumstances.

Oder, Magnar Matteus (2018) Töökeskkonna ohutegurid AS Valdek näitel. [thesis] [en] Workforce Safety with an Example of Ltd Valdek.

Oja, Liis (2018) Marimo Fashion: kevad/suvi 2019 kollektsiooni väljatöötamine. [thesis] [en] Marimo Fashion: Spring/Summer 2019 Collection Development.

Oja, Mirko (2018) Betooni katsetamine Maanteeameti objektidel. [thesis] [en] Concrete testing on the Estonian Road Administration projects.

Oks, Tarmo (2018) Tehasetoodetud katuseelementide projekteerimise ja tootmise analüüs Pärnu Vineeritehase põhjal. [thesis] [en] Analysis of the Designing and Manufacturing of Prefabricated Roof Elements Based on Pärnu Plywood Factory.

Onno, Merli (2018) Varude juhtimise parendamine ettevõtte Digitrükk OÜ näitel. [thesis] [en] Improving Inventory Management on the Example of Digitrükk OÜ.

Otto, Karel (2018) Baltyre laohoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] A Project for Organising the Construction of Baltyre Warehouse.

P

Panksep, Rene (2018) Asendianduriga hüdraulilise silindri projekteerimine. [thesis] [en] Design of hydraulic cylinder with position sensor.

Paas, Mari-Liis (2018) Rehabilitatsioon ülgase pilpaküla näitel. [thesis] [en] Rehabilitation on Ülgase Gardening Village.

Paatsi, Simo (2018) Laserkiire langemisnurga mõju mõõdistuspunktide täpsusele ja 3D punktipilve usaldatavus. [thesis] [en] The Influence of the Angle of Incidence upon the Quality of the Point Cloud and the Reliability of the 3D Point Cloud.

Pant, Risto (2018) Väikemootorite katsestendi eskiisprojekt. [thesis] [en] Test bench project for small engines.

Paukson, Valev (2018) Räime tn (silmu tn-Räime tn 50) sõidutee ja kergliiklustee ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Roadway and Pavement of Räime Street (Silmu Street – Räime Street 50).

Paštšenko, Sander (2018) Liiklusviisakuse roll liikluskultuuris. [thesis] [en] The role of the traffic courtesy in the traffic culture.

Pekkonen, Kirill (2018) Büroohoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization Works of Business and Office Building.

Peterson, Robert (2018) A. H. Tammsaare tee - Tondi tn - Rahumäe tee ristmiku rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of A. H. Tammsaare road - Tondi street - Rahumäe road intersection.

Piht, Olari (2018) Sõiduki ja jalakäija liikumiskonfliktide uuring viie Tallinna ülekäiguraja näitel. [thesis] [en] Study on Traffic Conflicts between Vehicles and Pedestrians Based on the Example of Five Pedestrian Crossings in Tallinn.

Piir, Ragnar (2018) Ärikliendi müügistrateegia Profitex Invest OÜ näitel. [thesis] [en] B2B Sales Strategy Based on the Example of Profitex Invest OÜ.

Platais, Jason (2018) Müügi- ja teeninduskeskuse ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of a Sales and Services Centre.

Ploomipuu, Kenno (2018) Korterelamu rekonstrueerimise organiseerimine. [thesis] [en] Reconstruction Organization of the Apartment Building.

Ploompuu, Grethe-Johanna (2018) Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal. [thesis] [en] Healthcare Waste Management in Estonia.

Ploompuu, Grethe-Johanna; Vendik, Sten; Evestus, Mario; Kabanen, Kristjan; Juurikas, Hans; Suup, Kristi; Trumm, Gerhard (2018) Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste toimetised nr 23. [document]

Poolmaa, Hermo (2018) Harkujärve lasteaia ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of Harkujärve Kindergarten..

Poom, Mattias (2018) Ettevõtte tarnestrateegia välja töötamine Ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Creating a Supply Chain Strategy, Case Study of Company X..

Priilaht, Silvia-Helena; Reivik, Sylva (2018) Parkade arendus ettevõttele Tallinn Dolls OÜ. [thesis] [en] Development of parkas for Tallinn Dolls OÜ.

Pruul, Pillerin (2018) Ettevõtte AS Baltika Baltmani kaupluse klienditeeninduse hindamine. [thesis] [en] Customer Service Survey based on AS Baltika Baltman Store.

Pukk, Jorgen (2018) Sõidukite müügi ja järelteeninduse ettevõtte äriprotsesside halduse kaardistamine ja arendamine. [thesis] [en] Analysing and Improving Administrative Processes in a Car Sales and After-sales Service Dealer.

Punane, Erik (2018) Ülemiste City liikuvussüsteemi arengu ideekavand. [thesis] [en] Design Concept for the Development of the Ülemiste City Mobility System.

Punane, Erik; Tammus, Thomas (2018) Ülemiste City liikuvussüsteemi arengu ideekavand. [thesis] [en] Design Concept for the Development of the Ülemiste City Mobility System.

Puskar, Elo Kim (2018) Ülevaade Keskkonnainspektsioonis registreeritud jahindusega seotud kontrollidest ja rikkumistest aastatel 2013-2017. [thesis] [en] Overview of Hunting-related Verification Visits and Violations Registered by the Environmental Inspectorate in 2013–2017.

Pärimets, Kadri (2018) Juttselg-kärnkonn ehk kõre tehistingimustes kasvatamine ja tasasustamine loodusesse. [thesis] [en] The Growing of Epidalea Calamita in Artificial Conditions and Restoring them to the Natuure.

Pärna, Elsa (2018) Terastiimi laohoone konstruktiivne projekt. [thesis] [en] The Constructive Project of Terastiim Warehouse.

Pääsuke, Kaia-Triin (2018) Saue Kultuurikeskus "Kristall". [thesis] [en] Saue Cultural Centre "Crystal".

Põder, Gert (2018) Nõmme tee 97 kortermaja ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of apartment building located at Nõmme tee 97.

Põld, Grete (2018) Pehme mööbli tarbijauuringu läbiviimine Eesti turul Soffa Inn näitel. [thesis] [en] Soft Furniture Consumer Survey Based on the Example of Soffa Inn.

R

Reitalu, Anni (2018) Kalana Kunstisadam - Hiiumaa kunstiresidentuuri ja pärandkultuurikeskus. [thesis] [en] Kalana Art Harbour - Artist-in-residency and cultural heritage centre in Hiiumaa.

Raav, Sandra (2018) Kleitide kavandamine O-figuuriga naistele. [thesis] [en] Development of Dresses for Women With O shaped bodies.

Rammler, Lauri (2018) Kuuseheki 50 kortermaja ehitustööde organseerimine. [thesis] [en] Organisation of Construction Works of Kuuseheki 50 Apartment Building.

Randver, Arnold (2018) Eesti autopargi ohutustase EURO-NCAP skaalal. [thesis] [en] Estonian car fleet safety on the EURO-NCAP scale.

Ratas, Siim- Kristjan (2018) Aegviidu asula joogivee kvaliteedi probleemid. [thesis] [en] Problems of Drinking Water Quality in Aegviidu Borough.

Raude, Henriette (2018) Kliendiprofiili loomine ettevõtte Altalton OÜ näitel. [thesis] [en] Creating a Customer Profile on the Example of Altalton OÜ.

Raudsep, Maarja (2018) Tarneahela efektiivsuse tõstmine ettevõttes Retent AS. [thesis] [en] Increasing the Efficiency of the Supply Chain in Retent AS.

Raudsepp, Sigrid (2018) Tootmisefektiivsuse tõstmine motivatsioonisüsteemi abil voodipõhjalippide tootmishoones Alcantra OÜ näitel. [thesis] [en] The Process of Increasing Production Efficiency in a Bed Support Slate Manufacturing Hall Using the Example of Alcantra OÜ.

Rautam, Jane-Liis (2018) Tervisevõimlemise vajaduse uuring masinõmblejate näitel. [thesis] [en] Study of Health Gymnastic Necessity Among Sewing Machine Operators.

Reede, Maarja-Liis (2018) Kahe tootmisliini reorganiseerimine Nurme Production OÜ näitel. [thesis] [en] Reorganizing Two Production Lines in Nurme Production OÜ.

Rehepap, Raido (2018) Transpordiettevõtte tegevusplaan Aurelicom OÜ näitel. [thesis] [en] The plan of action of a transportation company on the example of Aurelicom LLC.

Reitalu, Leelo-Maarja (2018) Kvaliteedi tööriistade rakendamine bränd Trallibussikoondis näitel. [thesis] [en] Practical application of quality tools for brand Jolleybus.

Rekker, Adelheid (2018) Multibrändi merchandising juhtimise ja tegevuste parendamine võimalikul strateegia muutusel AS Baltika Grupp näitel. [thesis] [en] Improvement of Multibrand Merchandising Management and Operations in Case of Possible Strategy Change on Example of AS Baltika Group.

Remsel, Andre (2018) Osaliselt renoveeritud korterelamu rekonstrueerimise paketi koostamine vastavalt KredEx 40% toetuse saamise nõuetele. [thesis] [en] Preparation of the Package for the Reconstruction of Partially Renovated Apartment Building Eligible for the 40% Grant from KredEx.

Rooba, Martti (2018) Kullerteenuse töömahu suurendamine eraisikust klientide osakaalu tõstmisel Einroo Group OÕÜ näitel. [thesis] [en] Increasing the Capacity of Courier Service due to Rise of Private Clients Share on the Example of Einroo Group Ltd..

Roosnurm, Raido (2018) Saku "esimene" kultuurikeskus. [thesis] [en] The first cultural center in Saku.

Ross, Oliver (2018) Hajaasustuses uusliitumiste probleemid Saia kinnistu näitel. [thesis] [en] Scattered settlement area mono consumer problems based on Saia estate.

Ruugla, Sven (2018) Polüester vormide tootmistehnoloogia. [thesis] [en] Production technology of polyester models.

Ruus, Kalmer (2018) Stantsi siirdamise abivahendi projekteerimine. [thesis] [en] Designing a device for die transferring.

Rüütmann, Tiia (2018) STEM valdkonna õpetamise kaasaegne metoodika (1. osa). [other video]

Rüütmann, Tiia (2018) STEM valdkonna õpetamise kaasaegne metoodika (2. osa). [other video]

S

Saaler, Kaur (2018) Tapri tn 5 laohoone ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Survey Services of the Warehouse at Tapri Street 5.

Silm, Mall (2018) Erinevate konstrueerimismeetodite abil pluusi lõigete valmistamine ettevõttele La Famiglia OÜ. [thesis] [en] Making of Blouse Patterns using Different Methods of Construction for La Famiglia OÜ.

Saar, Liisi (2018) Jalgrattasärgi tootearendus nutika idufirma meetodi abil. [thesis] [en] Cycling Shirt Product Development by Using Lean Startup Method.

Saar, Siiri (2018) Pürotehniliste toodete tarnevõimalused Hiinast. [thesis] [en] The delivery options of pyrotechnic articles from China.

Saava, Alvar (2018) Tootmisprotsessi kaasajastamine ettevõtte Trimtex Baltic OÜ näitel. [thesis] [en] Modernization of the manufacturing process on the example of Trimtex Baltic OÜ.

Sagalajev, Aleksandr (2018) teleskoobi adapteri tootmistehnoloogia. [thesis] [en] Telescope adapter manufacturing technology.

Sagur, Simmo (2018) Ärikriitilise materjali tarne ümberstruktureerimine ettevõtte ABB AS mootorite ja generaatorite tehases. [thesis] [en] Restructuring of a business critical materials supply in ABB motors and generators factory ltd.

Sapožnikov, Andrei (2018) Sõiduauto vedrustuse ja veermiku tehnonõuetele mittevastavuste tuvastamine BMW E46 näitel. [thesis] [en] Identification of non-conformity of vehicle suspension and chassis on an example of BMW E46.

Seli, Doris (2018) A kategooria komponentide varude juhtimine ettevõttes Amphenol ConneXus OÜ. [thesis] [en] Inventory Management of Category A components in Amphenol ConneXus OÜ.

Sepp, Helis (2018) Vähihingeravi keskus. [thesis] [en] The Cancer Care Center.

Siidirätsep, Stenver (2018) Mittekootud geotekstiilide kasutamine infraehituses. [thesis] [en] Usages of nonwoven geotextiles in infrastructure.

Sikk, Henri (2018) Teenindusosakonna tööprotsesside uurimine ja parendamine Inchcape Motors OÜ näitel. [thesis] [en] Analyzing and Improvement of Operational Processes of Service Department as an Example of Inchcape Motors Ltd.

Sillamäe, Sven (2018) Miks teed lagunevad? [lecture video]

Simm, Mati (2018) Eesti tehnoülevaatajate koolitussüsteemi hetkeolukorra ja arenguperspektiivide uuring. [thesis] [en] Study of the current situation and development perspectives of the Estonian Technical Inspectors Training System.

Sinimägi, Sabine (2018) Kollektsiooni loomine alustavale ettevõttele. [thesis] [en] Collection Development for a Startup Brand.

Siniroht, Simo (2018) Baja SAE bagi pidurisüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] Engineering brake system for Baja SAE buggy.

Sokmann, Roman (2018) Mulgimaa elamuskeskuse teede ja parkla eelprojekt. [thesis] [en] Mulgimaa entertainment center road and parking Lot preliminary project.

Sonberg, Eero (2018) Põlva raudteejaama kapitaalremont. [thesis] [en] The overhaul of the Põlva train station.

Sonberg, Indrek (2018) AS Enefit Kaevandused Raudtee Kapitaalremondi Töökorraldus Projekt 2018. [thesis] [en] Construction Organization Project for the Overhaul of the AS Enefit Kaevandused 2018..

Strandberg, Tanel (2018) Teekasutustasu rakendumise mõju transpordiettevõtte ASV-Auto OÜ majandustulemustele. [thesis] [en] The impact of Estonian road tax implementation on transport companies ASV-Auto Ltd economic results..

Stroom, Kaspar (2018) Louis Kahni Keskus. [thesis] [en] Louis Kahn's Center.

Suup, Kristi (2018) Kaitseväe rõivastuse käitlemise võimalused lähtuvalt ringmajanduse mudelist. [thesis] [en] Possibilities for Handling Garment Waste of the Estonian Defence Forces According to the Circular Economy Model.

Sõmer, Ero (2018) Juhkentali 8 kortermaja fassaadi rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction Works of Juhkentali 8 Facade.

Sülla, Elen (2018) Tööriiete sotsiaalsed omadused ja neid mõjutavad tegurid. [thesis] [en] The social meaning of working clothes and the factors affecting them.

Sülla, Riho (2018) OBD info kasutamine tehnoülevaatusel. [thesis] [en] The Use of OBD Information During Motorvehicle Technical Inspection.

T

Tambik, Kristjan (2018) Riigitee nr 17 Keila-Haapsalu km 25,36-34,80 lõigu remondi teeehituskorraldusprojekt. [thesis] [en] Work organisation of the repairs of a section of national road No. 17 Keila-Haapsalu, from kilometers 25,36 to 34,80.

Tagapere, Anni (2018) Jäätmevoogude analüüs ettevõtte Nefab Packaging OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of the Waste Streams Based on the Example of Nefab Packaging OÜ.

Taim, Sheril (2018) Tasuta maakondlik transport Harjumaa reisijateveo turul. [thesis] [en] Free-Fare Rural Transportation in Passenger Transportation Market in Harju County.

Takel, kalle (2018) Rehvimontaažipingi Corghi Artiglio A2002S renoveerimine. [thesis] [en] The Renovation of Tyre Changer Corghi Artiglio A2002S.

Talihärm, Johan (2018) Elektrilise võidusõidumootorratta inverter. [thesis] [en] Electric Race Motorbike Inverter.

Talts, Silver (2018) Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Veskitammi junction of Main Road no 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7.

Tamkõrv, Aivo (2018) Paraboolantennide paneelide liimimise tehnoloogia arendus. [thesis] [en] Development of adhesive bonded panels for parabolic antennas.

Tamm, Aune (2018) VMI potentsiaalne tulu ja nõudlusprognoosi täpsus Nefab Packaging OÜ näitel. [thesis] [en] The Potential Profit of the Vendor Managed Inventory and Customer Demand Forecast Accuracy in Nefab Packaging OÜ.

Tamm, Jüri (2018) Betoonipäev 2018. [other video]

Tammar, Rainis (2018) Lembitu tn 6 korterelamu seisukorra analüüs ja rekonstrueerimise ettepanekud. [thesis] [en] Analysis of the Existing Dwelling Situation and Reconstruction Proposals.

Tamme, Raivo (2018) Õpisituatsiooni rakendamine elektritehnika kauglaboris. [thesis] [en] The Application of Learning Situatsion to Distance Laboratory for Electrical Engineering Curriculum.

Tamme, Sven (2018) Mätiku laudakompleksi ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation Works of the Construction of the Farm Complex of Mätiku.

Tammeleht, Gätri (2018) Ettevõttesiseste protsesside parendamine OÜ Reeda Kardinad & Disain näitel. [thesis] [en] Improvement of the Internal Processes Based on Reeda Kardinad & Disain OÜ.

Tammi, Hendrik (2018) Liiklusviha Eesti Liikluses. [thesis] [en] Road Rage In Estonian Traffic.

Tann, Johannes (2018) Manipulaatori rakendamine tootmisüksusesse. [thesis] [en] Implementing of manipulator to production unit.

Tarkus, Elina (2018) Info liikumise parendamine AS Tallink Duty Free logistikakeskuses. [thesis] [en] The Improvement of the Information Flow at AS Tallink Duty Free Logistics Center.

Tarmo, Agur-Andri (2018) Kunstigalerii Kosmos. [thesis] [en] Kosmos Art Gallery.

Tauden, Keith (2018) Sõiduauto rehvide tehnoseisund Eesti liikluses. [thesis] [en] The Technical Condition of Passenger Car Tires in Estonia.

Teet, Laanekivi (2018) Tudengivormeli Fest18 käänmike projekteerimine. [thesis] [en] Formula student Fest18 uprights designing.

Tepandi, Tanel (2018) Õuealade liikluskorralduse analüüs ja lahendused liiklusohutuse suurendamiseks. [thesis] [en] Analysis of the Traffic Management in the Calm Traffic Area and Solutions to Increase Road Safety.

Themas, Kermo (2018) Viljandi Kaalu tänava kvartali planeering. [thesis] [en] Kaalu street block planning in Viljandi.

Tiimann, Kersti (2018) Kostüümi väljatöötamine Jõhvi rahvatantsurühmale "Gevi". [thesis] [en] Costume development for Jõhvi`s Folk Dance Group "Gevi".

Tiimus, Agnes (2018) Klienditeenindajate rahulolu ametirõivastega AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas. [thesis] [en] Satisfaction Survey of Customer Service Uniforms Based on West Tallinn Central Hospital.

Tohv, Merilyn (2018) Tooteteostusprotsessi optimeerimine Ruukki Products AS näitel. [thesis] [en] Product Process Optimization in Ruukki Products AS.

Tomson, Peeter (2018) Piirete projekteerimismoodul CAD tarkvaras. [thesis] [en] Designmodule for Railings in CAD Software.

Toost, Kert (2018) Smarten logistikakeskuse 3. etapi rhituse tööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of Stage 3 Construction Works at the Smarten Logistics Centre.

Tootsi, Mikk (2018) Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama lahendus. [thesis] [en] Solar power plant solution for TTK University of Applied Sciences.

Traus, Kristi (2018) Tegurid, mis mõjutavad õpilaste kavatsust taaskasutada. [thesis] [en] Factors Influencing Students’ Intention to Recycle.

Truija, Martin (2018) Ülegabariidilise kauba veo teekonna valik Lõuna - Euroopast Eestisse. [thesis] [en] Oversized Cargo Transport from South Europe to Estonia.

Trumm, Gerhard (2018) Riigimaanteedel 2017. aastal teostatud plaatkoormuskatsetuste praktika analüüs ja teiste riikide kogemused. [thesis] [en] Analysis of Plate Load Test Practice on National Roads in 2017 and Experience of Foreign Countries.

Tuisk, Lisanna (2018) Kliendirahulolu uuring Mimi Disain OÜ näitel. [thesis] [en] Customer Satisfaction Survey based on Mimi Disain OÜ.

Täpp, Kevin (2018) Eesti suurimate logistikaettevõtete e-keskkonnad. [thesis] [en] Estonian Largest Logistics Companies´ E-Platforms.

Tärnu, Hendri (2018) Kaubaveo protsessi efektiivistamine Hiiumaal OÜ Hiiu Autotrans näitel. [thesis] [en] Opportunities to Make Freight Transportation Process More Efficient on Hiiumaa Based on the Example of Llc Hiiu Autotrans.

Tõks, Jekaterina (2018) Lean põhimõtte juurutamine suurettevõtte alustavas harukontoris. [thesis] [en] Implementing Lean Methodology in a New Branch Office of a Large Corporation.

U

Uljas, Vilmar (2018) Manufaktuuri 14-4 korterelamu geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] The Geodetic Servicing of the Apartment Building at 14-4 Manufaktuuri Street.

Urbel, Johan (2018) Ehitusinfo mudelite kasutamine ehituse ettevalmistusel. [thesis] [en] The Usage of Building Information Models in the Preparation of Construction.

Uustalu, Kadi (2018) Euroopa kergetööstuspiirkondade kaardistamine hankebaasi laiendamise eesmärgil ettevõttele AS Baltika. [thesis] [en] Mapping the Light Industry Areas on Europe to Expand the Supplier Base of AS Baltika.

V

Värva, Virge (2018) Töökorraldamine tehnilise tekstiili liinis Protex Balti AS-is. [thesis] [en] Industrial Engineering of Technical Textile Line in Protex Balti AS.

Vendik, Sten (2018) Paevälja mälestusteaed. [thesis] [en] The Garden of Remembrance in Paevälja.

Valdmann, Henri (2018) Monteeritava vahelae projekteerimine. [thesis] [en] Designing Precast Intermediary Ceiling..

Vaade, Siim (2018) Liikuri tn 7 kortermaja ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of the Apartment Building at Liikuri Street 7.

Vahi, Siim (2018) 2+1 sõidurajaga möödasõidu ala mõju sõidukiirusele. [thesis] [en] The Impact of 2+1 Roads on Driving Speed.

Vaht, Egert (2018) Tagaraami rakistamine portaalpingis UNIPORT 6000. [thesis] [en] Back frame mounting on a gantry machine UNIPORT 6000.

Vaht, Mirjam (2018) Kaubandusettevõtte müügiedukuse mõjutegurite uurimine WAB OÜ näitel. [thesis] [en] Investigation of Trade Company Sales Success Factors Impact Based on the Example of WAB OÜ.

Vaht, Tõnu (2018) Milremi LCM OÜ välitöökoja projekteerimine. [thesis] [en] The Design of Mobile Workshop for Milrem LCM Ltd..

Vaik, Amor (2018) Kakumäe rannahoone eskiis koos ümbritseva rannaalaga. [thesis] [en] Kakumäe beach complex with surrounding coastal area..

Vanem, Karl Erik (2018) Kontseptsioon üle-eestilise esmatarbekaupade kojuveo teostamiseks. [thesis] [en] Conception for Estonian-wide Grocery Delivery Service.

Vanemb, Anni (2018) Laiuse ordulinnuse külastuskeskus. [thesis] [en] Laiuse Castle Visitor Center.

Varlamov, Igor (2018) Ohutuse ja kvaliteedi tõstmine reisijateveos läbi raudteeveeremi juhi koolituse. [thesis] [en] Improving Safety and Quality in Passenger Transport Through the Training of Railway Drivers.

Vasserman, Kim (2018) Keevitusroboti rakise projekteerimine operaatorite ja protseduuride sertifitseerimiseks. [thesis] [en] Designing a Welding Robot Jig to Certify Operators and Procedures.

Veide, Siim (2018) Valgustuslahendus Põltsamaa Tervisekeskuse näitel. [thesis] [en] Lighting solution Based on Põltsamaa health center.

Velmre, Laura Mona (2018) Maskott "Jänku-Juss" valmistamine. [thesis] [en] Making Of Mascot Jänku-Juss.

Velviste, Ülari (2018) Purjejahi digitaalsete andmete kuvamissüsteemi kinnituse valmistamise tehnoloogia. [thesis] [en] Sailboat`s Digital Data Display Mounting Device Development Technology.

Vene, Katrin (2018) Tervishoiujäätmete käitlemine Eesti tervishoiuasutustes. [thesis] [en] Health Care Waste Management in Estonian Healt Care Institutions.

Ventsel, Signe (2018) Eneseturundus – kellele ja miks? [lecture video]

Vilberg, Jakov (2018) ACx580 sagedusmuundurite koosteliini automatiseerimine. [thesis] [en] ACx580 frequency converters assembly line automation.

Volõnjak, Svetlana (2018) Rõivaste kasutamise ja hooldamisega seotud probleemid. [thesis] [en] Problems Related to the Use and Care of the Garments.

Vooglaine, Maren (2018) Paide Riigigümnaasium. [thesis] [en] Paide state high school.

Välli, Kristo (2018) Liiklusohutuse auditites korduvalt esinenud märkused ja nende analüüs. [thesis] [en] Repeated Remarks in Road Safety Audits and their Analysis.

Vätson, Leonid (2018) Vedurijuhi elektroonilise abivahendi sisu ja töösse juurutamine. [thesis] [en] The Content and Implementation of Electronic Assist Device of Locomotive Drivers.

Võhni, Mikk (2018) Mehhaniseeritud euro 6 aluste tornriiuli raami projekteerimine. [thesis] [en] Mechanized Euro 6 Pallet Shelf Tower Frame Design.

vals, taavi (2018) Autoremonditöökoja rajamine Põlvamaale. [thesis] [en] Establishing a Car Repair Shop to Põlva County.

Õ

Õigus, Karl (2018) Kattega teede areng Eesti riigiteedel. [thesis] [en] Development of pavement roads on Estonian roads.

Õun, Holger (2018) Toiteallikas helivõimendi vaakumlampidele. [thesis] [en] Power supply for audio power amplifier vacuum tubes.

Õunap, Cardo (2018) Madalpinge kaitseaparaatide katsestend. [thesis] [en] Test bench of Low-Voltage Protective Devices.

Š

Šeptitski, Rainer (2018) Kraana peanoole katsestendi projekteerimine. [thesis] [en] Crane head test bench design.

This list was generated on Wed Apr 17 01:22:28 2024 EEST.