Items where Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 310.

A

Aalmann, Martin (2019) Varude analüüs ja optimeerimine VBH Estonia AS näitel. [thesis] [en] Inventory analysis and optimization based on VBH Estonia AS.

Aarna, Sirlin (2019) Elva valla elanike teadlikkus jäätmetest. [thesis] [en] The Knowledge of Waste Management the Residents of Elva.

Aavere, Kert (2019) Mudelprojekteerimise protsessid praktikas. [thesis] [en] Building Information Modeling Processes in Practice.

Aavik, Andro (2019) Riigimaantee nr 2 Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0–85,0 töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Main Road no. 2 Võõbu-Mäo Section km 68,0–85,0.

Adamson, Allar (2019) Riigimaantee nr 11202 Angerja-Urge teelõigu km 23,0–26,937 rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of State Road no. 11202 Angerja-Urge km 23,0–26,937.

Agukas, Alar (2019) Kaubaterminali efektiivsuse tõstmine DSV Estonia AS uue terminaliplaani näitel. [thesis] [en] Improving the efficiency of the goods terminal on the example of the new terminal plan of DSV Estonia Ltd..

Aiaste, Mariliis (2019) Kostüümi valmistamine Rahvusooper Estonia muusikalile "West Side Story". [thesis] [en] Development of a Costume for Estonian National Opera musical "West Side Story".

Alamets, Karmen (2019) Laoprotsesside automatiseerimine ettevõtte Woolish Knitting OÜ näitel. [thesis] [en] Automating the processes of warehousing in Woolish Knitting OÜ.

Alavere, Jargo (2019) Korterelamute ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of Construction Works of Apartment Buildings.

Alba, Karl Gustav (2019) Valguslahendus Konesko tootmishoones E. [thesis] [en] Light solution in Konesko production building E.

Almosen, Cärola (2019) Paeküla mõisa rekonstrueerimise ettepanek puhkekoduks. [thesis] [en] Reconstruction Solution for Paeküla Manor.

Almosen, Kaarel (2019) Büroo- ja elamuhoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of an Office and Apartment Building.

Almre, Mirjam (2019) Ehitusettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi käsiraamatu koostamine. [thesis] [en] Compilation of an Integrated Management System Manual for a Construction Company.

Altma, Steven (2019) Ülemiste kaubanduskeskuse laiendus etapp 2 eriosade – kütte, jahutuse, ventilatsiooni, vee ja kanalisatsiooni ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Stage 2 of the Extention of the Ülemiste Shopping Centre – Organization of the Construction of the Utility Systems: Heating, Cooling, Ventilation, Water and Sewerage.

Andres, Pukka (2019) Tiirisule tee elamurajooni elektriprojekti koostamine vastavalt lähteülesandele. [thesis] [en] Tiirisule road residental area electricity project according to source assigment.

Andronova, Indra (2019) Turu-uuring paneeliga pulloveride turupotentsiaali väljaselgitamiseks. [thesis] [en] Market Research To Find Market Potential For Panel Pullover.

Anijärv, Aleksis (2019) Mobiilse autopesula moderniseerimine UpSteam Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Mobile car wash modernization based on UpSteam Eesti OÜ.

Arak, Anna-Grete (2019) Tallinn-Tartu rongiliini kasuks reisijate otsust mõjutavate tegurite uuring. [thesis] [en] The Factors Affecting Passengers’ Decision to Travel by Train on the Route Tallinn-Tartu.

Arjus, Kaili (2019) Ergonoomilise istumistumba kasutusuuring. [thesis] [en] Ergonomic Pouf Usage Survey.

Artjuh, Vladislav (2019) Hooldenõuete kajastamine meedias ja meediakajastuste mõju liiklusohutusele. [thesis] [en] Coverage of road maintenance requirements in media and the impact of media coverage on road safety.

Aus, Ingrid (2019) Kinnitusvahendite mõistekataloogi koostamine ettevõttele YKK. [thesis] [en] Developing Subject Catalogue of Fastenings for the Company YKK.

B

Bachman, Rainer (2019) Ultraheli testmasinale immersioonvanni prototüüpimine. [thesis] [en] Prototyping an Immersion Tank for Ultrasonic Test Machine.

Barbo, Ingvar (2019) Teenindusstandardi kaasajastamine ja selle rakendumise uurimine Silberauto AS Järve näitel. [thesis] [en] Modernizing the Service Standard and studying the implementation of the Service Standard regarding Silberauto AS järve..

Birk, Annika (2019) 2018. aasta kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve pilootprojekti analüüs ja ettepanekud 2019. aastaks. [thesis] [en] The Supervision of Gravel Road Reconstruction Works : 2018 Pilot Project Analysis and Proposals for 2019.

Borodko, Maksym (2019) Silelõikestantsi "LS3868_shipping stop" valmistamistehnoloogia. [thesis] [en] Fineblanking "LS3868_Shipping Stop" Manufacturing Technology.

D

Dorogan, A (2019) Lubjakivikillustiku fr. 0/90 mm katsetamine TTK teekonstruktsioonide laboris. [thesis] [en] Testing of Limestone Aggregate fr. 0/90 mm in TTK HVS.

Dovzhich, Vyacheslav (2019) Kohtla-Järve tänavate seisukord ja analüüs. [thesis] [en] Kohtla-Järve road condition and analysis.

Drapanauskayte, Polina (2019) Ergonoomiline töökoht ja selle mõju töötulemustele ettevõte Magnum Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Ergonomic workplace and its influence on work results exemplified by Magnum Logistics Ltd.

Dubinin, Maksim (2019) Rakvere Ametikooli õpilaskodu ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Construction organisation of Rakvere Vocational School Dormitory.

E

Eensaar, Agu (2019) Keskkonnafüüsika I. [textbook]

Eeron, Kätlin (2019) Tallinna Lennujaama jäätõrjevedeliku mõju sademeveele. [thesis] [en] Tallinn's Airports De-icing Liquids Effect on the Rainwater.

Ehrlich, Jaanus (2019) Võistlusroboti projekteerimine. [thesis] [en] Battlebot designing and building for Robolahing competition.

Ehrlich, Marko (2019) Geopolümeeri kasutusvõimalused teedeehituses. [thesis] [en] Usage of Geopolymer in Road Construction.

Ellermaa, Karel (2019) Automüügisalongi kandekonstruktsioonide projekt. [thesis] [en] The Constructive Project of Car Showroom.

Elmik, Gert (2019) Jääraja sõiduki sidestus tingimuste katseanalüüs. [thesis] [en] Ice vehicle tracktion condition test analysis.

Ereline, Piret (2019) Tartus asuva tänava põhiprojekti ehitusjärgne analüüs ja soovitused projekteerijale. [thesis] [en] Analysis of mainproject of Tartu city roads after the constructions and suggestions for Designers.

Ermo, Klukas (2019) Korterelamute ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the Construction Works of Apartments Building.

F

Feršel, Mihkel Martin (2019) Päikeseelektrijaama lahenduse väljatöötamine ja projekteerimine. [thesis] [en] The Development and Design of the Solution for the Solar Power Plant.

G

Golõnski, Jan (2019) Tootmisprobleemi lahendamine Fortaco Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Production Problem Solving on the Example of Fortaco Estonia OÜ.

H

Haabjärv, Marko (2019) Büroopindadega korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of Construction Works of an Apartment Building with Office Premises.

Hade, Andre (2019) Lumeresti tootmise efektiivsuse tõstmine ja tootmise tehnoloogia parendamine. [thesis] [en] Increasing Snow Shield Manufacturing Efficiency and Improvement in Production Technology.

Hanni, Kertu (2019) Reoveesette käitlus Eestis. [thesis] [en] Sewage Sludge Management in Estonia.

Haugas, Merilyn (2019) Loomse tooraine vabade jalanõude turu-uuring Eestis. [thesis] [en] Market Research in Estonia for Footwear Made Without Animal Ingredients.

Helend, Kaspar-Tõnn (2019) Iveco bussijuhi ning korrektse hooldamise mõju sõiduki ökonoomsusele. [thesis] [en] Iveco Bus Driver and Correct Maintenance Influence to the Vehicle Economy.

Hiion, Kuido (2019) Büroo- ja parkimishoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization of the Office and Parking Building Construction.

Hokkonen, Andri (2019) Lao- ja tootmishoone üldehitustööde organiseerimise projekt. [thesis] [en] Construction Organisation Project of a Warehouse and a Production Building.

Hollas, Martin (2019) Pärnu linna A.H.Tammsaare pst rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Road construction project for reconstruction of A. H. Tammsaare alley in Pärnu..

Hollas, Martin (2019) Pärnu linna A.H.Tammsaare pst rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Project for Reconstruction of A.H.Tammsaare Alley In Pärnu.

I

Ikonnikov, Igor (2019) Äripindadega korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] The Organisation of Construction for the Commercial and Apartment building.

Ilustrumm, Kaarel (2019) Liiv- ja möllpinnaste nihketugevuse uurimine. [thesis] [en] Assessment of Shear Strength in Silty and Sandy Soils.

Ilustrumm, Konrad (2019) 3d-prinditud radiaatori projekteerimine tudengi vormeli võistlusautole FEST19. [thesis] [en] Designing 3D-printed heat exchanger for Formula Student car FEST19.

Ilves, Jonar (2019) Klaasriidest kere-ja sisupaneelide tootmistehnoloogia ning koostamine nobe auto näitel. [thesis] [en] Glassfiber body and interior manufacturing technology and assembly with Nobe car example.

Ilves, Sander (2019) Lindijuhtija tootmise juurutamine AS Normas. [thesis] [en] Implementation of Pillar Loop Production at AS Norma.

J

Jaama, Kristi (2019) Järelteeninduse protsessi projekteerimine ettevõttele Hobby Hall Group OÜ. [thesis] [en] Planning the After-Sales Service Process for the Company Hobby Hall Group OÜ.

Jaanoja, Siim (2019) Autonoomse mobiilse roboti tasuvusarvutus ettevõtte Scanfil OÜ näitel. [thesis] [en] Autonomous Mobile Robot Cost-benefit Analysis Based on Scanfil OÜ..

Jago-Jaagu, Mirjam (2019) Hilding Anders Balticu juurdelõikusosakonna töö efektiivsuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Efficiency Based on Hilding Anders Baltic Cutting Department.

Jefimov, Sergei (2019) Sidekaabli geodeetilised tööd. [thesis] [en] Geodetic Works Of communication Cable.

Jerjomenko, Svetlana (2019) Raudtee rekonstrueerimise mõju liiklusgraafikule Pääsküla – Keila liini näitel. [thesis] [en] The Effect of Railway Reconstruction on Train Schedule with the Example of the Pääsküla – Keila Line.

Jevstafjev, Agnes (2019) Naturaalse kanga digitrükiteenuse võimalused sisenemiseks Eesti turule. [thesis] [en] Options of Entetring the Estonian Market with the Service of Natural Fabric Digital Textile Printing.

Jugala, Janar (2019) Hüdraulilise külgharja projekteerimine kogurharjale. [thesis] [en] Development of hydraulic side brush for collecting sweeper.

Juurik, Kalvin (2019) Tootmishoone välisvalgustuse renoveerimine. [thesis] [en] Production site outdoor lighting renovation.

Järv, Timo-Martti (2019) FEST 19 Esimese Stabilisaatorvarda projekteerimine. [thesis] [en] Designing of FEST 19 front anti-roll bar.

Järve, Karl (2019) Ärihoone Ehituse Organiseerimine. [thesis] [en] Commercial Building Construction Organisation.

Järve, Margus (2019) Esmatasandi tervisekeskuse ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of the Primary Level Wellness Center.

Jõgeva, Katre (2019) Väärikalt vananemise kodu. [thesis] [en] Home for Graceful Ageing.

Jürisoo, Liina (2019) Visuaalse identiteedi loomine läbi uue töörõivastuse firmas Folia Apteek OÜ. [thesis] [en] Creating Visual Identity through New Work Attire in Folia Apteek OÜ.

K

Kaabel, Sven Daniel (2019) L6e kategooria elektrisõiduki raami projekteerimine. [thesis] [en] Designing of the L6e category electric vehicle frame.

Kaasik, Kaur (2019) Ridaelamute ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of a Terraced House at Saueaugu 26, 28.

Kala, Robert (2019) Eakate autojuhtide täiendkoolitamine. [thesis] [en] In-service training for elderly drivers.

Kald, Birgit (2019) Kaubamärgi tuntuse uuring 20-30-aastaste tarbijate seas Hansaposti näitel. [thesis] [en] Trademark awareness survey among 20-30-year olds on the example of Hansapost.

Kaldas, Anett (2019) Valmistoodangu komponentide varude juhtimise võimalused ettevõttes Hilding Anders Baltic AS. [thesis] [en] Opportunities for Stock Management of Finished Product Components at Hilding Anders Baltic AS.

Kalja, Kätlin Kristin (2019) Arhitektuurse mudeli alusel energiatõhususe modelleerimine. [thesis] [en] Energy Efficiency Modelling Based on Architectural Model.

Kaljumets, Tauri; Ulmas, Hannes (2019) Ehitusinformatsiooni klassifitseerimissüsteemi analüüs ja testimine CoClass näitel. [thesis] [en] The Analysis and Testing of Building Information Classification System CoClass.

Kaljumäe, Hille (2019) Ettepanekud turundusmeetmestiku loomiseks brändile Wellness Linen. [thesis] [en] Suggestions for Marketing Planning for Wellness Linen.

Kalvik, Karl (2019) Äripindadega korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] A Project for Organising the Construction of an Apartment Building with Commercial Premises.

Kapitan, Sergei (2019) Raudtee ja maantee eritasandiline ristumine Ellamaa näitel. [thesis] [en] The Multilevel Crossing of Railway and tlighway on Example of Ellamaa.

Kasemets, Mihkel (2019) Liiklusõnnetuse tagajärjel hävinenuks tunnistatud sõiduki väärtuse määramine. [thesis] [en] The value of a vehicle identified as a result of a traffic accident assignment.

Kasemets, Sandra (2019) Talihoolde teostuse areng Lääne-Virumaa riigiteedel. [thesis] [en] The Development of Winter Maintenance on the State Roads of Lääne-Viru County.

Kask, Eerik (2019) Elementmajade paigaldamise optimeerimine Timbeco Ehitus OÜ näitel. [thesis] [en] Optimization of Prefabricated Elements’ Installation in the Case of Timbeco Ehitus OÜ.

Kask, Matthias (2019) Veoaruandluse käsitlemiskorra parendamine ettevõttes DSV Estonia AS. [thesis] [en] Improving the procedure of handling transport reports in DSV Estonia AS.

Kaurit, Cedrik (2019) Avatava konteiner-veoki soojaku automatiseeritud avamislahendus. [thesis] [en] Automated hydraulic deployment system for a deployable container solution..

Kedrov, Kristiina (2019) Lectra 3D tarkvara eelis tootemudeli väljatöötamisel ettevõttele Trimtex Baltic OÜ. [thesis] [en] Advantage of Lectra 3D Software in developing a Model for the Company Trimtex Baltic OÜ.

Keler, Erich (2019) Iseteeninduslikku infrastruktuuri omava ettevõtte loomise võimalused Eesti pakiveoturul. [thesis] [en] Self-service infrastructure creation opportunities in the Estonian parcel delivery market..

Kents, Sander (2019) CNC-freespingi ostu kasumlikkuse analüüs ettevõtte Kumex OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis about the Profits of Buying a CNC-milling Machine to Kumex OÜ.

Kert, Anna (2019) Kaubamärkide jätkusuutlikkuse analüüs Tallinna Kaubamajale. [thesis] [en] Brand sustainability analysis for Tallinn Department Store (Tallinna Kaubamaja).

Kesküla, Karl (2019) Tööstusroboti demostendi arendus ja valmistamine ettevõttes Electrobit OÜ. [thesis] [en] Development and Construction of a Robotic Demo Station in Electrobit OÜ.

Kesküla, Kerti (2019) Tootmise optimeerimine kanban süsteemil AS Norma näitel. [thesis] [en] Production Optimization on Kanban System on the Example Production Plant PLC Norma.

Kiisküla, Kaidi (2019) Digitaalsete trükitehnoloogiate kaardistamine AS Fifaa näitel. [thesis] [en] Mapping of Digital Printing Technologies on Textiles Based on the Example of AS Fifaa.

Kilk, Ragnar (2019) UAZ 469 Elektrisüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] The Project of UAZ 496 Electrical System.

Kirikall, Kärt (2019) Kauba tellimistarkvara kasutusele võtmise mõju ettevõtte Bauhof Group AS näitel. [thesis] [en] Introduction of replenishment software in the example of Bauhof Group AS.

Kirss, Karmo (2019) Ülemiste büroohoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of Ülemiste office Building.

Kivisalu, Doris (2019) E-poe optimiseerimise võimalused Bebe Organic näitel. [thesis] [en] Webshop optimization possibilities based on Bebe Organic.

Klein, Pille (2019) Biolagunevad agrotekstiilid kui alternatiivid polüetüleenkilele maasikakasvatuses. [thesis] [en] Biodegradable Agrotextiles as an Alternatives to Polyethylene in Strawberry Farming.

Kokk, Teet (2019) Sildade staatiliste koormuskatsetuste geodeetiline monitoorimine. [thesis] [en] Geodetic Monitoring of Bridge Static Load Testings.

Kolli, Madis (2019) Vedurijuhi nähtavuse parendamine pimeda ajal Stadler FLIRT rongide näitel. [thesis] [en] Improving the train driver's vision during the dark based on Stadler Flirt trains.

Koolmeister, Hannes (2019) Auto müügi- ja teenindusettevõtte haldussüsteemi struktuuri põhimõtete väljatöötamine. [thesis] [en] Development of the principles of the structure of the management system for vehicle sales and service enterprises.

Koppelman, Liina (2019) Ekspedeerimisettevõtte klienditeeninduskvaliteedi parendamine kahjude käsitlemise süsteemi arendamisega. [thesis] [en] Improving Service Quality of Forwarding Company by Developing their Claim Handling Process.

Korsten, Gerton (2019) 30 meetriste autorongide kasutusvõimalus Eesti teedel. [thesis] [en] 30 meter road trains usage on Estonian roads.

Kotov, Katariina (2019) Eestis disainitud rõivaste väärindamisvõimaluste kaardistamine ja analüüs MTÜ uuskasutuskeskuse näitel. [thesis] [en] Mapping and Analyzing the Possibilities of Valorization for Estonian Design Clothing based on NGO Uuskasutuskeskus.

Kraas, Georg Sebastian (2019) Autonoomse Ujuvmaja Projekt. [thesis] [en] Autonomous Floating House Project.

Krabo, Anu (2019) Rail Baltic trassialternatiiv lõigule Tallinn-Kurtna. [thesis] [en] Alternative route for Rail Baltic track between Tallinn-Kurtna.

Krivodonova, Darja (2019) Toidupoe valgustuse rekonstrueerimine. [thesis] [en] Light reconstruction in store.

Kroon, Mariin (2019) Retk Neeme Külas. [thesis] [en] Trail in Neeme village.

Krull, Krista (2019) Barjäärpinnete tehnoloogia ja omadused. [thesis] [en] Technology and Pproperties of Barrier Coatings.

Kukebal, Johannes (2019) Ahtri, Jõe, Loots tn ja Reidi tee ristmikku ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Intersection of Ahtri, Jõe, Lootsi Streets and Reidi Road.

Kukk, Kuldar (2019) Reduktori projekteerimine iseehitatud väiketraktorile. [thesis] [en] Reducer Design for Self-built Tractor.

Kuldmaa, Ranne (2019) Tarneahela väljundi optimeerimine ettevõtte Loodusvägi OÜ näitel. [thesis] [en] Optimization of The Output of Supply Chain on The Example of Loodusvägi Ltd.

Kuldvee, Raul (2019) Moller Auto Ülemiste klienditeeninduse rakendumise analüüs. [thesis] [en] Moller Auto Ülemiste Customer Service Process Application Analysis.

Kunnus, Liisa (2019) Võru linnalähiliinide analüüs ja parendamine. [thesis] [en] Analysis and Improvement of Võru Public Transport.

Kupp, Alar (2019) Kõrvalmaantee Nr 11266 Kiiu-Kaberneeme km 5.235 asuva räägu silla ümberehituse eelprojekt. [thesis] [en] Preliminary design of reconstruction of Räägu bridge on byway No 11266 Kiiu-Kaberneeme km 5,235..

Kurba, Jorven (2019) Hiiumaa rahvaralli 2019 ohutusplaani projekt. [thesis] [en] Safety Plan Project of Hiiumaa Amateur Rally 2019.

Kuus, Ardo (2019) Ärimaja ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the Construction Works of SG Ärimaja Located at Pärnu maantee 186.

Kuusk, Andrus (2019) Universaalse LED indikatsioonilampide test- ja markeerimisseadme parendamine. [thesis] [en] Improvement of universal LED indication lamps' test and marking device.

Käkinen, Marko (2019) Autode remondihalli teraskonstruktsioonide arvutus. [thesis] [en] Structural Design of Steel Structures for Car Repair Building.

Kängsep, Maiko (2019) Mudelprojekteerimise võimalused omanikujärelevalve töös. [thesis] [en] Possibilities of Building Information Modelling in Owner Supervision Activities.

Kõiv, Lisbeth (2019) Oma terminali rajamine Raben Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Establishing cross-dock on an example of Raben Eesti OÜ.

Kööts, Pillemari (2019) Meeste päevasärkide tootmisprotsessi parendamine Maidiga OÜ-s. [thesis] [en] The Improvement of the Production Process of Men’s Shirts in Maidiga OÜ.

Künnapu, Steffi (2019) Villaste mantlite erinevad soojustusviisid. [thesis] [en] Types of Thermal Insulation for Wool Coats.

Künnapuu, Oskar (2019) Rae valda planeeritava tehnoülevaatuspunkti tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of the Planned Roadworthiness Test at Rae Municipality.

Kütt, Kerdo; Rannamäe, Ranno (2019) Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit. [thesis] [en] Mapping of Defects when Assessing the Technical Condition of Bridges Using the Building Information Model.

konsberg, Sten (2019) Logistika eriala arendamine kutseõppekeskustes. [thesis] [en] Developing logistics specialty in vocational schools.

L

Laaneväli, Rebecca (2019) Ridaelamute ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of Terraced Houses.

Laaser, Jaagup (2019) FEST19 ülekande hammasrataste valmistamine. [thesis] [en] FEST19 gearbox gears manufacturing.

Laaster, Sander (2019) Erinevate koagulantide efektiivsuse hindamine Ülemiste veepuhastusjaamale. [thesis] [en] Assessing The Efficiency of Different Coagulants For The Ülemiste Water Treatment Plant.

Labanova, Oksana (2019) Gif loomine videost. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Gif pildi loomine videost. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Zoom.it ekraanipilt. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Zoom.it vahendi tutvustus. [other video]

Lagutina, Ljudmila (2019) Juurdelõikuse komplekteerimise tööaja normeerimine ettevõttes AGN OÜ. [thesis] [en] Standardization of Assembly Work Time on Industrial Cutting at AGN OÜ.

Lahe, Reiko (2019) Pidurisüsteemi lahendus L6e kategooria elektritoitel linnasõiduki prototüübile. [thesis] [en] Braking system design to the protoype of electric powered L6e category micro car.

Laide, Sander (2019) Toote mustrikihi segisti tootmestamine. [thesis] [en] Tread Splicing Bar Pre-Production.

Laine, Andri (2019) Punatulekaamerate kasutamine raudteeülesõitudel. [thesis] [en] Red light cameras usage on railway level-crossings.

Lao, Mari-Leen (2019) Ungrumetsa Kool erivajadustega lastele. [thesis] [en] Ungrumetsa School for Children with Special Needs.

Lattu, Kaja (2019) Stack küsimused Moodle'is. [other video]

Laus, Kermo (2019) E-rühma võistlusauto tehniliste lahenduste välja töötamine. [thesis] [en] Development of technical solutions for a National Group E rally car.

Lellep, Karin (2019) Kolleegilt kolleegile (12.2019) - Karin Lellep. [other video]

Lendsaar, Jaan (2019) Ülemiste kaubanduskeskuse laienduse etapp 2 ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the Construction Works of the stage 2 on the Expansion of Ülemiste Shopping Centre.

Leonov, Kristjan (2019) Lifti katuse paneelide tootmisvoo parendamine. [thesis] [en] Improvement of the production flow of elevator roof panels..

Lepik, Andre (2019) Taastusravikeskuse ja hotelli ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of the Wasa rehabilitation centre and hotel.

Lepp, Kristjan (2019) Noblessneri laevaehitustsehhi ja valukoja rekonstrueerimistööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of the reconstruction works of Noblessner foundry and shipyard.

Leppik, Anna-Karin (2019) Ratsutamiseks mõeldud valgete võistluspükste parendamise võimalused. [thesis] [en] Opportunities for Improving White Colored Equestrian Competition Breeches.

Leppik, Rauno (2019) Kruuskatte stabiliseerimine põlevkivituhaga. [thesis] [en] Gravel Road Stabilisation With Oil-Shale Ash.

Lilbok, Evert (2019) Laohoone kandeelementide arvutamine. [thesis] [en] Calculations of Main Elements of Warehouse.

Lilienthal, Tarmo (2019) Freespingi töölaua kasutuse optimeerimine Toyota GT86 esikäänmiku näitel. [thesis] [en] The optimization of the milling machine's worktable usage in example of Toyota GT86 front steering knuckle.

Lill, Enriko (2019) Valga linna turu- ja ärikvartal. [thesis] [en] Valga city market and business quarter.

Lill, Sarah (2019) Särgikollektsiooni kavandamine Teaduskeskusele AHHAA. [thesis] [en] Development of Shirt Collection for AHHAA Science Centre.

Lilleoja, Ben (2019) Kiiruskäitumise eksperiment Tallinna-Tartu maanteel. [thesis] [en] Speed behavor experiment Tallinn-Tartu highway.

Lindre, Hendrik (2019) Eakate Küla. [thesis] [en] Elderly Village.

Lindvest, Magnus (2019) Külghõlmadega lennujaama lumesaha projekteerimine. [thesis] [en] Designing an airport snowplow with foldable sidewings.

Link, Reimo (2019) Lennutranspordis äraantava pagasiga seonduvad probleemid. [thesis] [en] Problems with Checked Baggages in Air Transport.

Loit, Elina (2019) Eesti presidentide memoriaal Pakri poolsaarel. [thesis] [en] The Memorial for Estonian Presidents at Pakri Peninsula.

Lomann, Markus (2019) E-kauplustes müüdavate suuremahuliste kaupade veo turule sisenemise perspektiivid Itella Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Prospects of entry into the market of large-scale goods sold in online stores on the example of Itella Estonia OÜ.

Lossev, Andrei (2019) WQ talade tootmistehnoloogia parendamine. [thesis] [en] Improvement of WQ beams production.

Luts, Andres (2019) Hobusetalli valgustuslahenduse optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of horse stable light solution.

Luud, Lauri (2019) Akumootoritega laevade laialdasem kasutuselevõtt eestis. [thesis] [en] The Application of Battery Powered Ferries in Estonia.

Luur, Markus Lehar (2019) "Robokeevitusrakise projekteerimine ning tootmisprotsessi optimeerimine autotööstuse kliendi, Scania detaili näitel". [thesis] [en] Designing of the robot welding fixture and optimizing production based on automotive client Scania's part..

M

Maalt, Fredy (2019) Olemasoleva mõisahoone rekonstrueerimise ettepanekud kahepere elamuks. [thesis] [en] Proposals for Reconstruction of an Existing Manor House into a Two-Family House.

Maas, Rene (2019) Hooldusosakonna tööprotsesside uurimine ja tõhustamine BMauto OÜ näitel. [thesis] [en] Analyzing and intensifying working processes of service department with an example on the basis of BM Auto OÜ.

Madissoo, Tiit (2019) GAZ 51 vedrustuse projekteerimine osalemaks Eesti meistrivõstlustel autorallis klassis E13. [thesis] [en] GAZ Truck Suspension Design to Compete in Estonian Rally Championship in Class E13.

Maerko, Erik (2019) Elektrikaarele reageeriv kaitse VAMP321. Kasutamine 1018 alajaamas. [thesis] [en] Arc protection system vamp321. Using at electrical substation 1018..

Mahhankov, Juri (2019) Vertikaalse lifti-lao süsteemi juurutamine 3 korruselisele tootmis hoonele. [thesis] [en] Vertical Lift Module System Implementation to the 3 Storey Production Building.

Markus, Mari Liis (2019) Eesti Loodusmuuseum. [thesis] [en] Estonian Museum of Natural History.

Martma, Eerik (2019) Ankurdatud drooni süsteem. [thesis] [en] Tethered drone system.

Meerbach, Erki-Henri (2019) Elektriajamiga vedukite rakendusvõimalused kaubaveoks Harjumaal. [thesis] [en] Possibilities of implementing electric trucks for freight forwarding in Harju County.

Meriküll, Sirly-Ann (2019) Viimsi valla elanike rahulolu uuring joogivee kvaliteedi suhtes AS Viimsi Vesi näitel. [thesis] [en] Satisfaction Research about Viimsi Parish's Citizens' Satisfaction with the Drinking Water as an Example of AS Viimsi Vesi.

Merila, Marko (2019) Büroohoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the construction works of the I stage of Fahle Park.

Metslaid, Maris (2019) MaaS teenuse perspektiivid liikuvuse kujundamisel Tallinnas. [thesis] [en] The perspectives of MaaS based service on the shaping of the mobility of Tallinn.

Milk, Liis (2019) Scoro turundus. [lecture video]

Mosel, Henry (2019) Paradoksid automaatkäigukastide hooldusega. [thesis] [en] Paradoxes with the maintenance of automatic transmissions.

Mossin, Rainer (2019) Reguleeritava jõuga seade pressmutrite kinnitamiseks. [thesis] [en] Device with adjustable force for pressing press nuts.

Mullamaa, Kerli; Nasari, Kristel (2019) Nahastuudio töö efektiivsuse parendamine. Toodete valmistamise portfoolio. [thesis] [en] Improving the Work Efficiency of the Leather Studio. Product Making Portfolio.

Multer, Piret (2019) Egiptuse arhitektuur. [document]

Murusalu, Martin (2019) Pärnu Uue Kunsti Muuseum. [thesis] [en] Museum of new art in Pärnu.

Mäe, Taavi (2019) Külmutussüsteemi automaatika juhtimine French Gourmandi sügavkülmkambri näitel. [thesis] [en] Automation of a refrigeration system in an example of French Gourmand's freezer.

Mäekivi, Magnar (2019) Kunda linnas Pargi, Pargi põik ja Tähe tänavate teekatete rekonstrueerimise projekt. [thesis] [en] Pargi, Pargi põik and Tähe streets of town of Kunda´s reconstruction project.

Mäekivi, Marko (2019) Riigitee nr 6 Valga-Uulu km 57,501-59,192 Karksi-Nuia linnalõigu põhiprojekti rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of State road no. 6 Valga-Uulu km 57,501-59,192, the main project of Karksi-Nuia city road section.

Mäeotsa, Hillar (2019) Hotelli geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Survey of a Hotel.

Mäesalu, Kady (2019) Surugaasi kasutamine transpordis ja selle keskkonnamõju. [thesis] [en] The Use of Compressed Natural Gas in Transport Sector and its Environmental Impact.

Mäesepp, Kaili (2019) Materjalikasutuse optimeerimine tootmisettevõtte BonBon Lingerie OÜ näitel. [thesis] [en] Optimising material use based on the example of BonBon Lingerie OÜ production company.

Mägi, Maris (2019) Meditsiinitöötajate rahulolu töörõivastega SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus. [thesis] [en] Satisfaction Survey of Medical Workers Uniforms based on Tartu University Hospital Sports Medicine and Rehabilitation Clinic.

Mäll, Mark (2019) Pingesüsteemide vahetus. [thesis] [en] Exchange of voltage systems.

Mändla, Karmen (2019) Tarneahela efektiivsuse tõstmine ettevõttes Kiilung OÜ. [thesis] [en] Increasing the efficiency in Kiilung OÜ’s supply chain.

Mätas, Jason (2019) Autonoomne haagiserent. [thesis] [en] Autonomous trailer rent.

N

Naaber, Marian (2019) Töötajate rahulolu vormirõivastega ettevõttes AS G4S Eesti. [thesis] [en] Employees Satisfaction with Uniforms in the Company G4S Estonia AS.

Nagelmann, Grete Liis (2019) Kalasadama Kvartal. [thesis] [en] Kalasadam Quarter.

Naruson, Aleksander (2019) Gaasitrassi geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic servicing of gas pipeline.

Nööri, Tõnu (2019) Linnaauto roolisüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] City car Steering System Design.

O

Oago, Tuuli (2019) Hiiumaa Kultuurisüda. [thesis] [en] Cultural Heart of Hiiumaa.

Odintsov, Andrei (2019) Ebastabiilsete pinnaste tugevdamine: mass-stabiliseerimine või väljakaeve Kirdalu-Kiisa objekti näitel. [thesis] [en] Strengthening Unstable Soils: Mass Stabilization or Replacement Based on the Kirdalu-Kiisa Object.

Ojaveer, Oliver (2019) Eesti Autoralli Meistrivõistluste klassi E13 pidurisüsteemi projekteerimine ja reeglistiku ettepanekud. [thesis] [en] Design of brake system Estonian Rally Championship class E13 and suggestions for regulation changes.

Olljum, Merily (2019) Eesti tarbija uuring digitaalse rõivamärgistuse väljatöötamiseks. [thesis] [en] Estonian Consumer Survey for the Development of Digital Labeling for Clothing.

Onton, Varmo (2019) "Jäätmelogistika parendamine Eestis ettevõtte Metrotaifun OY näitel". [thesis] [en] "Improving Waste Logistics in Estonia Sample of Metrotaifun OY".

Oro, Henry (2019) Rail Balticu kaubamahtude analüüs. [thesis] [en] Freight Volume Analysis of Rail Baltica.

Oskar, Kitt (2019) Toom-Kuninga korterelamu elektripaigalduse tööprojekti kavandamine. [thesis] [en] Planning the electrical installation project of Toom-Kuninga apartment building.

Ots, Eero (2019) Protsesside efektiivistamine ettevõtte CF&S Estonia AS siseriiklike jaotusvedude osakonna näitel. [thesis] [en] Enhancing Process Efficiency by the Example of CF&S Estonia AS Domestic Distribution Department.

P

Paalits, Liis (2019) Brändisaadikute mõju tarbija ostukäitumisele. [thesis] [en] Influence of Brand Ambassadors on Consumer Purchasing Behavior.

Paat, Nik (2019) Islandi Hotelli „Hotel Geirland“ ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] The Organization of Construction Work of extension for Hotel Geirland in Iceland Geirland, 880 Kirkjubæjarklaustur.

Paju, Maris (2019) Uue teenuse potentsiaali hindamine ettevõttele Liisbeti Õmblus OÜ. [thesis] [en] Evaluating the New Service Potential for Liisbeti Õmblus OÜ.

Palmik, Martin (2019) Tallinna Loomaaia põhjaala. [thesis] [en] Northern Area of Tallinn Zoo.

Parts, Egert-Ronald; Lellep, Karin; Kiisa, Martti; Traumann, Ada; Peets, Teele; Kuusk, Margit; Kivistik, Jane; Šverns, Peter; Koch, Rein; Paap, Leena; Hintsov, Tõnis; Janno, Jelizaveta; Nõuakas, Kati (2019) Tallinna Tehnikakõrgkooli toimetised nr 24. [document]

Peil, Teele (2019) Hinna- ja ajabarjääride olulisus Tallinn-Helsingi transpordiühenduse valimisel. [thesis] [en] Importance of cost and time barriers when choosing Tallinn-Helsinki transport connection.

Pihlamäe, Priit (2019) Kodutute majutusüksus Tallinnas. [thesis] [en] Housing Unit for Homeless in Tallinn.

Piigert, Laura-Liis (2019) Pärnu linna ühistranspordi reisijate rahulolu. [thesis] [en] Passenger satisfacation of public transport in Pärnu.

Pildre, Siim (2019) Elektroonilise veodokumendi kasutamine lennutranspordis. [thesis] [en] Usage of Electronic Transport Documentation in Air Transportation..

Pints, Kristian (2019) GAZ-53 võidusõidumootori ümberehitus LPG gaasiseadmega sõitmiseks. [thesis] [en] Installation of LPG device to the GAZ-53 racing engine.

Plato, Erki (2019) Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295 rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction management project for main road nr 90 Põlva – Karisilla kilometers 0,290 – 11,295..

Praks, Merlin (2019) Kliendibaasi laiendamise võimalused Moonstar OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities for expanding the customer base on the example of Moonstar OÜ.

Pruljan, Ingvar (2019) Lubja Kvartal. [thesis] [en] Lubja Quarter.

Pukk, Jane-Mai (2019) Meriinovillase vabaajarõiva tootearendus Unakounted OÜ näitel. [thesis] [en] Product Development of Merino-Woollen Athleisure for Unakounted OÜ.

Puksov, Rando (2019) Formula Student klassi võistlusauto FEST19 roolisüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] Steering system design for Formula Student class vehicle FEST19.

Punnek, Keidi (2019) Prantsusmaa kokkuvedude optimeerimine Arco Transport AS näitel. [thesis] [en] Optimization of France's collections on the example of Arco Transport AS.

Puusepp, Jane-Ly (2019) Naiste kleitide prototüüpide loomine brändile Gulins Business Design AB. [thesis] [en] Creating Prototypes of Women's Dresses for Gulins Business Design AB.

Puusepp, Laura (2019) Ehitusinfo mudelid ehituse eelarvestamisel – tänane praktika ja analüüs. [thesis] [en] Construction Information Models in Cost Estimating – Practice and Analysis.

Pärli, Madis (2019) Palupera küla jalg- ja jalgrattatee ning parkla töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Organization Project of Palupera’s Light Traffic Road and Parking.

Pärnaku, Lauri (2019) Võrtsjärve hüdroloogilise seire analüüs. [thesis] [en] Lake Võrtsjärv Hydrological Monitoring Analysis.

Pärtelpoeg, Kristjan (2019) Elektripaigaldise auditiks vajalikud elektrotehnilised kontrollmõõtmised. [thesis] [en] Electrotechnical control measurements necessary for electrical installation audit.

Pääru, Karl (2019) Järelteeninduse efektiivsuse analüüs Škoda Laagri näitel. [thesis] [en] Analysis of Škoda Laagri service efficiency.

Põder, Kristen (2019) Tehasetoodetud komplektalajaamade lõppkontrolli juhend. [thesis] [en] Compact secondary substation final inspection instruction.

Põdersalu, Ergo (2019) Targa maja lahendus üksikelamule Beckhoff tööstusautomaatika näitel. [thesis] [en] Smart home example for a detached house based on Beckhoff industrial controller.

Põitel, Annika (2019) Transpordiühenduse mõju Hiiumaa töötleva tööstusele. [thesis] [en] Impact of transport connection on Hiiumaa processing industry.

R

Raadik, Karmel (2019) Doonorivere erakorraliste tellimuste transpordi korraldamine. [thesis] [en] Arrangement of the Emergency Donor Blood Deliveries.

Ragul, Taavi (2019) Moller Auto Ülemiste Rehvihotelli Ümberehituse Tasuvusanalüüs. [thesis] [en] The Analysis of Moller Auto Ülemiste Tyre Hotel Rebuild.

Raha, Kristiina (2019) Kullerite töö kvaliteedi tõstmine läbi väljaõppe parendamise. [thesis] [en] Improving courier work quality by training development.

Rajang, Helmir (2019) Ace Logistics Estonia AS uue terminali toimemudeli planeerimine. [thesis] [en] Ace Logistics Estonia AS New Terminal Operating Model Planning.

Rajevski, Vladislav (2019) Elektriajamiga autode hoolduse ja remondi töökoha nõuete analüüs. [thesis] [en] Electric and Hybrid Vehicle Workstation Requirements Analysis.

Rakki, Ken (2019) Rasked liiklusõnnetused- põhjused ja võimalikud vältimise viisid. [thesis] [en] Fatal traffic accidents - causes and possible ways of prevention.

Ramjalg, Anneli (2019) Kolleegilt kolleegile (12.2019) - Anneli Ramjalg. [other video]

Randlaht, Ardi (2019) Visuaalse kontrolli programmi Citnow rakendamine Amserv Auto AS Järve esinduse näitel. [thesis] [en] Visual control program Citnow implementation based on Amserv Auto Lpp..

Rando, Kikkas (2019) Tallinna piirkonna veosüsteemi ümberkujundamine ettevõtte Jet Express OÜ näitel. [thesis] [en] Remodelling of the Transportation System on the Example of Jet Express Ltd in the Tallinn Area.

Rang, Kertu (2019) Viljandi loomade varjupaik. [thesis] [en] Viljandi animal shelter.

Raudsepp, Gennet (2019) Tervise- ja külastuskeskuse ehituse geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Servising of the Construction of Health and Visitor Center.

Rebane, Indrek (2019) Euro 6 busside heitgaaside puhastussüsteemide analüüs Scania näitel. [thesis] [en] The analysis of exhaust gas aftertreatment systems' reliability on Euro 6 coach buses in the example of Scania.

Reismann, Tanel (2019) Põhimaantee nr 1 Aaspere-Haljala teelõigu ümberehituse ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of Main Road no. 1 Aaspere-Haljala Section.

Remmet, Jevgeni (2019) Viraksaare küla ÜVK rajamine, Paide linnas 2012 – 2019. [thesis] [en] Development and Construction of Public Water Supply and Sewerage System in Viraksaare Village, Paide, in 2012 – 2019.

Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (2019) 3D House Model (example) - Virtec project. [interactive exercise]

Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (2019) Roof elements (example) - Virtec project. [interactive exercise]

Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (2019) Wall Elements (example) - Virtec project. [interactive exercise]

Roosaar, Sten (2019) TALLINN-PÄRNU-IKLA KM 37-42 KERNU ÜMBERSÕIDU NING KERNU TANKLA JA HAIBA LIIKLUSSÕLMEDE EHITUSKORRALDUSE PROJEKT. [thesis] [en] Construction Management Project for Tallinn – Pärnu – Ikla km 37-42 Kernu bypass, Kernu petrol station and Haiba junction..

Roosimaa, Heleri (2019) KliimaKit OÜ kliimaseadme hoolduskomplekti prototüübi arendamine tootmisnäidiseks. [thesis] [en] The Product Development of Air Conditioner Cleaning Kit to KliimaKit Ltd.

Rosar, Madis (2019) Telemaatikasüsteemi kasutamisest tulenev mõju veondusettevõtetes Fleet Complete näitel. [thesis] [en] The Impact of Using Telematic System in Transport Enterprises by the Example of Fleet Complete.

S

Saarep, Katrin (2019) Eesti rõiva- ja tekstiilidisainerite loomingu kajastamine Eesti ajakirjade poolt. [thesis] [en] Estonian clothing and textile designers creation reflection in Estonian print and web magazines.

Saarik, Mario (2019) Tootmistarkvara Monitor ERP juurutamine tootmisettevõttes. [thesis] [en] Production software Monitor ERP deployment in production company.

Saarm, Henry (2019) Äriplaan turundusteenust pakkuva ettevõtte käivitamiseks. [thesis] [en] Business plan for starting a marketing service company.

Sahnjuk, Anton (2019) Tallinna uue vangla ehitustööde analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Construction Works of Tallinn New Prison.

Salo, Greteliis (2019) Dünaamilise energiasimulatsiooni teostamine kasutades eelseadistatud IFC mudelit. [thesis] [en] Implementation of a dynamic energy simulation using a pre-set IFC model.

Salo, Sander (2019) Noja Power Mastivõimsuslüliti eelised ja heakskiit. [thesis] [en] Noja Power recloser advantages and approval.

Sannik, Kaidi (2019) Meeste triiksärgile body arendamine. [thesis] [en] Body Development for Men's Shirt.

Sepp, Martin (2019) 3D printeri alusplaadi automaatne vahetus. [thesis] [en] 3D printer automatic print removal.

Sepp, Risto (2019) Viljandisse täiendava sõidukite hoolduse- ja remondiettevõtte rajamise tasuvuse analüüs. [thesis] [en] Automotive repair and maintenance company profitability analysis in Viljandi.

Siim, Taavi (2019) Tehases toodetud elementide paigaldussõlmede kataloogi loomine ja maksumuse ning ajakulu analüüs. [thesis] [en] Preparation of a Catalogue of Installation Assemblies of Factory-made Parts and an Analysis of Cost and Time Consumption.

Siirak, Kadri (2019) Pükstükkide mudelite arendus alustavale ettevõttele. [thesis] [en] Development of Jumpsuit Models for a Starting Company.

Sillandi, Martin (2019) Elektri mootorratta jahutussüsteemi ja akukastide projekteerimine. [thesis] [en] Electric Motorcycle Battery Pack and Cooling System Design.

Simso, Siim (2019) Elektriprojekti ekspertiis Tuvi tänav 7, Rakvere linna liitumisprojekti näitel. [thesis] [en] Expertise of electrical project on the example of Tuvi Street 7, Rakvere City accession Project..

Sissas, Priit (2019) Tehnoloogilised võimalused kiiruskäitumise juhtimiseks. [thesis] [en] Technological options to affect speed behaviour.

Smõslov, Valeri (2019) Narva piirijaama gabariidiväravad. [thesis] [en] Gauge gates for Narva border stration.

Sokko, Tarvo (2019) Turundusplaani koostamine KMV AS näitel. [thesis] [en] Marketing plan based on KMV AS.

Solvak, Lauri (2019) Vajumisvaatluste läbiviimine ehitusobjektil. [thesis] [en] Conducting a Subsidence Observation at a Construction Site.

Soom, Markus (2019) Lintkonveieri projekteerimine. [thesis] [en] Belt Conveyor Designing.

Stalberg, Jevgenia (2019) Netaman Repair Group OÜ keevitusprotsesside sertifitseerimine vastavalt iso 3834 standardile. [thesis] [en] Netaman Repair Group Oü Welding Process Certification in Accordance with Iso 3834 Standard.

Steven, Jents (2019) Purustatud rehvide ümbertöötlus kütuseks ja küttelisandiks. [thesis] [en] Reprocessing of Wasted Tires into Fuel and Heating Additive.

Suviste, Sirle (2019) Kolleegilt kolleegile (12.2019) - Sirle Suviste. [other video]

T

Taal, Indrek (2019) Mototehnika remondi väikeettevõtte loomine Järvekülla. [thesis] [en] Creation of a mototechnics repair small business in Järveküla.

Tamm, Jüri (2019) Betooni tehnoloogiapäev 2019. [other video]

Tamm, Riina (2019) Ühistranspordi teenindustase Raplamaa näitel. [thesis] [en] Service level of public transportation based on example of Raplamaa.

Tarkiainen, Egert (2019) Inter Cars Eesti OÜ Garantii tööprotsessi uurimine. [thesis] [en] Investigation of the warranty process of Inter Cars Eesti OÜ.

Tarkus, Oliver (2019) Müügi suurendamine läbi internetiturunduse tehnikate MiisuMiisu OÜ näitel. [thesis] [en] Increasing Sales through Internet Marketing Techniques via MiisuMiisu OÜ.

Tartu, Kristo (2019) Tootmishoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organisation Works of the Construction of Rauameister Production House.

Terasmaa, Juhan (2019) Elektrimootorite ja generaatorite jahutuslehtede keevitamise automatiseerimine. [thesis] [en] The automation of welding air duct sheets for electric motors and generators.

Tihane, Jaak (2019) Varikatuse projekteerimine. [thesis] [en] Design of a Canopy Roof.

Tiivits, Getter; Niedrais, Madeleine (2019) Esinemiskostüümide loomine ansamblile Estraadiraadio. [thesis] [en] Designing of Stage Costumes for the Ensemble Estraadiraadio.

Tillmann, Raido (2019) Garantiitööde tööprotsesside täiustamine Endover KVB OÜ näitel. [thesis] [en] Improvement of the Guarantee Departments Work on the Example of Endover KVB OÜ.

Tohv, Hanna (2019) Särkpluuskleidi 3D- mudeli loomine kasutades Optitex tarkvara. [thesis] [en] Creating 3D Model of a Shirt Dress using Optitex Software.

Tombak, Reivo (2019) Toote "Frame lock base" tehnoloogia moderniseerimine robotkeevituseks. [thesis] [en] Product „Frame lock base” technology modernizing for robot welding.

Toome, Kaido (2019) CNC töötlemiskeskusele muudetava asendiga rakise projekteerimine. [thesis] [en] The Designing of an Adjustable Fixture for the Purposes of the CNC Machining Centre.

Toomemäe, Maarja (2019) Hiiumaa ravispaa. [thesis] [en] Medical Spa of Hiiumaa.

Tooming, Kristjan (2019) Ristkihtliimpuit paneelidest liftišahti moodul. [thesis] [en] Lift Shaft from Cross Laminated Timber Panels..

Tormis, Jete-Mari (2019) Klienditeenindajate tööprotsesside optimeerimine Raben Baltikumi näitel. [thesis] [en] Optimisation of the Working Processes of Customer Service Attendants on the Example of Raben Baltic.

Treimann, Gerda Marie (2019) Hobitantsijate treeningrõivaste kollektsiooni koostamine ettevõttele Tallinn Dolls OÜ. [thesis] [en] Creating a Collection of Hobby Dancers Training Clothes for Tallinn Dolls OÜ.

Turkin, Jargo (2019) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (TJ). [thesis] [en] Organizing the Construction of the Apartment Building.

Tšmir, Svetlana (2019) Raudtee liikluskorraldajate tööprotsesside digitaliseerimine ning tekkivate andmevoogude reaalajas ümbertöötlemine. [thesis] [en] Digitalization of Railway Traffic Controller’s Working Processes and Processing Streams of Data in Real Time.

U

Umbjärv, Mari (2019) Sisustuselementide tootmis- ja müügiettevõtte HallRuut OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business Plan of HallRuut OÜ, a Manufacturing and Sales Company of Interior Design Elements.

Urbel, Anti (2019) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (UA). [thesis] [en] Apartment Building Construction Organisation.

Urbel, Riiko (2019) Paldiski maantee 82F kortermajade ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of construction of the apartment buildings at Paldiski road 82F.

Uudeküll, Grete (2019) Poska 41 Taaselustamisprojekt. [thesis] [en] Revitalisation of J. Poska 41.

Uukkivi, Anne (2019) Fleep tutvustuse ekraan. [other video]

Uukkivi, Anne (2019) Suhtluskeskkonna Fleep tutvustamine. [other video]

Uukkivi, Anne (2019) Viidatud allikad. [instructional video]

V

Vahl, Risko (2019) Lagedi-Jüri tee valgustuse rajamine. [thesis] [en] The Lagedi-Jüri road lighting construction.

Vahter, Juhan (2019) Ristlüli tootmistehnoloogia parendamine. [thesis] [en] Improving production technology of cross-link.

Vahter, Vaido (2019) Väikeettevõtte projektijuhtimissüsteemi analüüs ja parendusettepanekud. [thesis] [en] Analysis and Improvement Suggestions for Project Management System of a Small Enterprise..

Vahtra, Ivor Anton (2019) Lumesaha väänderaami arendamine. [thesis] [en] Development of a Snow Plow Torsion Frame.

Vainlo, Ringo (2019) Elektervalgustuse õppepaneelide ehitamine. [thesis] [en] Construction of panels for lighting management laboratory.

Valdmaa, Eliisa (2019) Kasukate valmistamise tehnoloogilise protsessi parendamine. [thesis] [en] The Improvement of the Technological Process of Fur Coats.

Vane, Harri (2019) Korterelamu ehituse organiseerimise projekt. [thesis] [en] Organization of Construction Works of an Residental Building.

Vapper, Meelis (2019) Komposiitkatte mõju raudbetoonkonstruktsiooni kaitsel. [thesis] [en] The Effects of Composite Coating for the Protection of Reinforced Concrete Structures..

Vares, Maia-Liisa (2019) Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 100,078 koigi ristmiku ja km 98,858 Päinurme tee ristmiku põhiprojekt. [thesis] [en] The Reconstruction Project of Koigi Intersection km 100.078 and Päinurme Intersection km 98.858 on Main Road no. 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa.

Vares, Rain (2019) Elke Mustamäe AS autopesu tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Elke Mustamäe AS car wash cost-benefit analysis.

Varimõis, Piia (2019) Kliendimaterjalide käsitlemisprotesside parendamine ettevõtte ABB AS mootorite ja generaatorite tehase näitel. [thesis] [en] Improving the Handling Process of Customer Materials in ABB Ltd. Motors and Generators Factory.

Vendla, Indrek (2019) Asfaltsegude katsetamine Maanteeameti objektidel. [thesis] [en] Testing of Asphalt Mixtures on the Estonian Road Administration Projects.

Verbo, Andris (2019) Piirkiiruse muutusega kaasnev kütusekulu ja CO2 heitmete muutus. [thesis] [en] Changes in speed limit and accompanying fuel consumption and CO2 emission.

Vihmoja, Tõnis (2019) Riigimaantee nr 6 Valga - Uulu km 75,130 - 82,790 rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of Sate Road no.6 Valga - Uulu km 75.130 - 82.790.

Viitla, Marko (2019) Uued nõuded ajutisele liikluskorraldusele – rakendamise analüüs tee-ehitus objektide näitel. [thesis] [en] Requirements for Temporary Traffic Management on 1th of January 2019-Analysis of Implementation Accoding to Road Construction Sites.

Viljaste, Hanna (2019) Hiiumaa bussigraafikute parendamine. [thesis] [en] Improvement of bus schedules in Hiiumaa.

Virki, Merli (2019) Tõrvatilga linnak. [thesis] [en] Tõrvatilga Quarter.

Volmers, Alexander (2019) Väikekatla Prototüübi Konstrueerimine. [thesis] [en] Constructing a Small Boiler Prototype.

Voznjuk, Aleksander (2019) Elektriautode osakaalu kasvu mõjuanalüüs. [thesis] [en] Impact analysis of the increase in the share of electric cars.

Väinaste, Johanna (2019) Kostüümi loomine Rahvusooper Estonia kostüümilaenutusele. [thesis] [en] Development of a Costume for the Estonian National Opera's Costume Rental.

Vätson, Imre (2019) Küttega teed reguleerimata ülekäiguraja vahetus läheduses. [thesis] [en] Heated Roads in the Near Vicinity of Unregulated Pedestrian Crossings.

Vään, Sten (2019) Robolahing 2019 jaoks lahinguroboti projekteerimine ja ehitamine. [thesis] [en] Design and construction of a battlebot for Robolahing 2019.

Z

Zdanovitš, Sergei (2019) AS Eesti Raudtee avarii taastamistööde võimekuse tagamise riskianalüüs ja toimepidevuse plaan. [thesis] [en] A risk analysis and performance stability plan of emergency recovery performance ability of AS Eesti Raudtee.

This list was generated on Wed Apr 17 02:17:57 2024 EEST.