Items where Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V
Number of items: 25.

D

Domnin, Revo (2021) Uue toote tasuvusanalüüs OÜ's MMT Production. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of New Product in MMT Production OÜ.

J

Jaansalu, Gerdu (2021) Kliendisuhete arendamine Eesti teenindusettevõtetes. [thesis] [en] Customer Relationship Development in Estonian Service Companies.

Jurkatam, Kevin (2021) Tulemustasustamine ettevõttes Kohila Vineer OÜ. [thesis] [en] Performance related pay in Kohila Vineer OÜ.

Jääger, Eleen (2021) Teadlik enesejuhtimine töömotivatsiooni kujundamisel. [thesis] [en] Self Management in Work Motivation Development.

K

Kink, Geir-Steinar (2021) Munitsipaal ja sotsiaalmajutusüksuste haldamine Tallinna linnas. [thesis] [en] Management of Municipal and Social Accommodation Units in the City of Tallinn.

Konso, Triin (2021) Tarbija ostukäitumine kondiitritoodete ostmisel. [thesis] [en] Consumer purchasing behavior when buying pastries.

Kubits, Liis (2021) Tootmishoone laiendamine ja korrashoiukava Kalevi põik 7 näitel. [thesis] [en] Expansion of the Production Building and Maintenance Plan on the Example of Kalev Põik.

L

Laast, Priit (2021) Z-generatsiooni tööalased hoiakud Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste näitel. [thesis] [en] Z-generation work attitudes on the example of Tallinn University of Applied Sciences students.

Laudma, Tanel (2021) Riskide vähendamise võimalused Kohtla-Järve Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundides. [thesis] [en] Possibilities how to reduce risks in the physical education classes in Kohtla-Järve Gymnasium.

Lepik, Janeriin (2021) Käibekapitali juhtimine osaühingus Tuuleoru. [thesis] [en] Working Capital Management of the Company Tuuleoru OÜ.

Lopetiene, Terje (2021) Eraelamus toidukäitlejate turundustegevused ja turunduse planeerimine. [thesis] [en] Marketing and Marketing Planning for Private Foodhandlers.

Lossmann, Erika (2021) Videovärbamise rakendamise võrdlev analüüs. [thesis] [en] Comparative Analysis of Video Recruitment Application.

Lulla, Anne (2021) Vabatahtlik tegevus Eestis. [thesis] [en] Volunteering in Estonia.

Lulla, Eve (2021) Virtuaalse personalijuhtimise rakendamise praktikad Eesti suurettevõtetes. [thesis] [en] Practices of implementing virtual human resource management in large Estonian companies..

M

Münt, Helen (2021) Renoveerimisprojekti SmartEnCity renoveerimislahendused valitud kortermajade näitel. [thesis] [en] Renovation solutions of the renovation project SmartEnCity on the example of selected apartment buildings..

N

Neljas, Kerli (2021) The Brick Coffee Roastery e-kaupluse teenuse kvaliteedi ja kliendirahulolu analüüs. [thesis] [en] Analysis of the service quality and customer satisfaction of The Brick Coffee Roastery e-store.

Normak, Fredi (2021) Kutsehaigestumised puidutööstusettevõtetes Riigikohtu lahendite põhjal. [thesis] [en] Occupational Diseases in Wood Industry Companies Based on Supreme Court Decisions.

O

Ovtšarenko, Olga (2021) graph example. [image]

P

Parovart, Sander (2021) Uue põlvkonna töötajate motiveerimine MHE OÜ näitel. [thesis] [en] Motivating New Generation of Employees Based on MHE OÜ.

Piirmets, Tiina (2021) Kanamunade tootepakendite vastavus reklaamiseaduses ja pakendiseaduses toodud nõuetele. [thesis] [en] Chicken egg packaging compliance to requirements of Commercial Code and Packaging Act.

Pohlak, Maris (2021) Tulemuslik puhastusteenus avalike tualettruumide näitel. [thesis] [en] Effective cleaning service on the example of public restrooms.

R

Rauba, Brigita (2021) Digitrüki tehnoloogia standardi koostamine ettevõtte Lipuvabrik OÜ näitel. [thesis] [en] Compilation of a Digital Printing Technology Standard on the Example of the Company Lipuvabrik Ltd.

Reimer, Germo (2021) BIM põhiste haldustarkvarade võrdlus ja hindamine: Tallinna Sadama D-terminali juhtumi näitel. [thesis] [en] Comparison and Evaluation of BIM-Based Facility Management Applications: The Case of D-terminal, Port of Tallinn.

S

Sarapuu, Ingo (2021) Rebase Rehielamu Rekonstrueerimine ja Korrashoiu Kava Koostamine. [thesis] [en] Reconstruction of the Traditional Residential House on Rebase Estate and Compiling the Maintenance Plan.

V

Vaik, Kristin (2021) Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste võimalused ja tegevused investeerimiseks. [thesis] [en] Opportunities and activities for students of the Tallinn University of Applied Sciences to invest.

This list was generated on Wed Apr 17 02:57:19 2024 EEST.